De tien prioriteiten
 
Het Netwerk tegen Armoede formuleerde samen met haar verenigingen tien prioriteiten voor armoedebestrijding voor de volgende vijf jaar. Deze prioriteiten willen we minstens gerealiseerd zien in de volgende regeerperiode om op die manier een verschil te kunnen maken voor mensen in armoede.
 
  1. De laagste uitkeringen omhoog
 
  1. Geconventioneerde huur en praktijktesten
 
  1. Meer en kwaliteitsvollere sociale woningen
 
  1. Een gedifferentieerde maximumfactuur én een gedifferentieerde schooltoelage in het secundair onderwijs
 
  1. Garantie op kwaliteitsvol werk met een waardig loon
 
  1. Een veralgemeende derdebetalersregeling bij de huisarts, altijd en voor iedereen
 
  1. Een VSB-bijdrage van 0 euro voor mensen met verhoogde tegemoetkoming
 
  1. Automatische toekenning van de sociale tarieven bij de Lijn en de NMBS
 
  1. Algemene en toegankelijke schuldhulpverlening voor iedereen en een structureel schuldenplan op federaal niveau
 
  1. Garantie op vrije tijd voor iedereen en overal, lokaal en bovenlokaal