Vereniging in beeld: Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen
 
Al meer dan 30 jaar brengt de Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen kwetsbare gezinnen samen in Gent. Om de eenzaamheid te doorbreken, maar ook en vooral om samen na te denken over wat de beste weg is om armoede te bestrijden. Armoede is een veelkoppig probleem. Mensen botsen voortdurend tegen een muur van uitsluiting en sociale onrechtvaardigheid. In de Beweging (zoals de mensen zelf hun tweede thuis kortweg benoemen) worden ze warm ontvangen, kweken ze opnieuw zelfvertrouwen en krijgen ze een stem.
De Beweging is een pionier in de manier van werken van een vereniging waar armen het woord nemen. Zij voerden het als het ware al uit nog voor de term bestond. Mensen samenbrengen en eerst en vooral naar hen luisteren en niet over hen heen praten, het is een werkwijze die 30 jaar later overal in Vlaanderen en Brussel ingang vindt.
Laurette maakte de beginjaren mee en is nog altijd heel actief in de Beweging. “Ik ben hier terecht gekomen via de stichter, André De Cock. Die kwam op huisbezoek. Ik herinner het mij nog alsof het gisteren was. Heel verlegen was ik. Ik voelde een enorme schaamte over mijn armoedesituatie. Beetje bij beetje heb ik hier zelfvertrouwen gekregen en nu voel ik mij hier al jaren thuis en voer ik graag het hoge woord”, lacht ze.
Franky kwam ooit eens een koffie proeven op een opendeurdag. “Ik was vrijwel meteen verkocht”, vertelt hij. “Je wordt hier met respect behandeld en voor iemand die in armoede leeft, betekent dat heel veel. Het is, net zoals bij Laurette, een gevoel van thuiskomen. Je leert mensen kennen, doorbreekt de eenzaamheid en je vindt de kracht om aan de slag te gaan als vrijwilliger.”
Eddy is er wat later bijgekomen. “Maar ik was hier heel snel vertrouwd met mijn omgeving”, vertelt hij. “Je kunt hier echt meepraten, er wordt naar je geluisterd. Dat je ernstig genomen wordt, dat vond ik een heel bijzondere en waardevolle ervaring. Mensen in armoede hebben heel wat levenservaring en levenswijsheid die ze kunnen delen, maar vaak komt het er niet uit, vooral door (terechte) angst om met de vinger gewezen te worden. Voor mij ook belangrijk is dat je hier terecht kunt met je individuele problemen. Hier proberen ze je gewoon te helpen, zonder te veroordelen of met allerlei bijkomende voorwaarden te komen aandraven.”
Andy is de jonge snaak van het gezelschap. Hij kwam bij de Beweging via zijn moeder, maar ondertussen doet hij hier zijn eigen ding. “Ik kom hier bijna elke week over de vloer”, zegt hij. “Ik heb hier nog andere jonge gasten leren kennen en nu zijn we gestart met onze eigen jongerenwerking. Ik zie het volledig zitten. Niet dat we zoveel anders over armoede denken dan de volwassenen, maar we zijn wel graag met andere dingen bezig. Jong Gent in Actie heet onze werking en je zult zeker nog van ons horen!”
Het hart van de Beweging blijft de themawerking en die is niet min: cultuur, energie, onderwijs, uitvaart en de toekomst van onze kinderen. De mensen van de Beweging hebben met andere woorden veel werk op de plank liggen. Wat energie betreft, hebben de vrijwilligers zelf een enquête uitgewerkt om te peilen naar de problemen waar mensen in armoede mee te maken krijgen. De enquête wordt nog volop verspreid, maar Eddy ziet wel al enkele grote lijnen opduiken. “Het sociaal tarief is niet toereikend om energiearmoede tegen te gaan. Enerzijds omdat veel mensen het niet hebben, terwijl ze er wel recht op hebben. Zo’n tarief aanvragen is voor heel wat mensen vrij ingewikkeld. En zelfs als je het hebt, kun je nog financieel in de problemen komen, bijvoorbeeld als je daarnaast teveel huur betaalt op de privé-markt. Veel van onze mensen zijn in dat geval. We proberen samen ook de energiefactuur te ontleden, zodat we beter begrijpen waar we allemaal voor moeten betalen.”
“Dat vind ik zo mooi”, reageert Franky. “We zijn hier niet alleen bezig met onze eigenste individuele problemen, maar proberen het algemeen belang te zien. Die solidariteit helpt mensen vooruit. Dit gaat veel verder dan mensen individueel helpen. Door samen na te denken, zien we welke oorzaken er schuilgaan achter al die individuele problemen.”
Franky is, net als Laurette, heel erg begaan met cultuur. Buitenstaanders zullen misschien denken: Waarom is cultuur zo belangrijk? Mensen in armoede hebben toch wel dringender noden dan dat? “Cultuur, in de brede zin van het woord, maakt je leven compleet”, vindt Franky. “Onlangs zijn we met een groep naar Odegand geweest. Prachtige muziek gezien en gehoord. Ik kreeg de tranen in de ogen. Zulke momenten maken je leven waardevol. Daar heeft een mens evenveel behoefte aan als aan brood op de plank.”
“Cultuur is ook een manier om mensen uit hun isolement te halen”, benadrukt Laurette. “Als je in armoede leeft, durf je niet mee met anderen een koffie gaan drinken, want je weet dat je nooit eens zelf een rondje kunt geven. Door in groep buiten te komen, vinden we zuurstof voor onze innerlijke mens. We voelen ons waardevol, deel van de samenleving. Met dat zelfvertrouwen zijn we ook veel beter gewapend om onze andere, materiële, problemen te lijf te gaan. In Gent hebben we een 80/20-systeem, waarbij we 80 % korting krijgen bij heel wat instellingen en organisaties. Positief, maar nog beter zou een vrijetijdspas zijn die je nog veel breder kunt gebruiken en waardoor je nog minder een stempel opgeplakt krijgt. Laat ons hopen dat die er snel komt.”
Aan thema’s en inspiratie geen gebrek bij de Beweging. Het bruist er van de ideeën. “We willen ook verder werken op het thema onderwijs en op de toekomst van onze kinderen. Die twee hangen trouwens nauw met elkaar samen. Mensen in armoede zijn vaak heel onzeker over hoe hun kinderen hun leven gaan uitbouwen. Op dat thema willen we de komende jaren dieper ingaan.”
En die toekomst staat klaar om erin te vliegen. Jong Gent in Actie heeft al heel wat jongeren kunnen samenbrengen. “Daarmee gaan we nu verder aan de slag. We willen uitkijken naar activiteiten die jongeren aanspreken: uitstappen, samenkomen om dingen te bespreken waar wij zelf van wakker liggen. Op 17 oktober zal je ons alvast  zien.”