Vormingsaanbod partners

Het Netwerk tegen Armoede werkt samen met volgende partners:

TAO TAO biedt vorming, coaching en advies rond armoede aan op maat van de organisatie. In TAO werken vormingswerkers samen met opgeleide ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting, waardoor de belevingswereld en het perspectief van armen binnengebracht in elke opdracht. Hierdoor kan een organisatie zich verder ontwikkelen in het bereiken, begrijpen en ondersteunen van mensen uit armoede.
Voor meer info klik op dit document of ga naar de website.

CEDES VZW De armoedekloof overbruggen..., dat moeten we allemaal léren! Zowel mensen uit de middenklasse als mensen in armoede zelf. CEDES ontwikkelt en verspreidt methodes om in groep empowerend te werken: samen thema's aanpakken als gezondheid, werk, kinderen, uitsluiting,... CEDES begeleidt zulke thematische processen in groep of geeft vorming aan jou om zelf met de CEDESmethodes te leren werken. CEDES coacht ook organisaties/diensten om hun drempel te verlagen.
Voor meer info klik op dit document of ga naar de website www.cedes-ed.org.

 Welzijnszorg Voor meer info klik op dit document of ga naar de website www.welzijnszorg.be.
 
Bind-kracht Bind-Kracht is een samenwerkingsverband van onderzoekers, trainers en coaches (mensen in armoede). Samen willen we de kwaliteit van hulpverlening aan mensen in armoede verbeteren door hulpverleners en begeleiders te ondersteunen en te versterken in krachtgericht en verbindend werken. Dit kan via vorming, supervisie, methodiek- en organisatie-ontwikkeling of (actie-)onderzoek.
Voor meer info klik op dit document of ga naar de website www.bindkracht.be