Terug

Signalenkaart

Een armoedeproblematiek bij medewerkers herkennen is niet evident aangezien die er niet gemakkelijk mee naar buiten treden. Deze signalenkaart helpt werkgevers bij het herkennen van bepaalde signalen die kunnen wijzen op een armoedeproblematiek of een armoederisico op de werkvloer.

Hierbij zijn twee kanttekeningen van belang:

  • Armoede is een complexe problematiek die op verschillende manieren tot uiting kan komen. Onderstaande vragenlijst is bijgevolg slechts een leidraad en zeker geen exhaustieve opsomming van algemeen geldende kenmerken.
  • Het is niet de bedoeling om aan de hand van de signalenkaart individuele werknemers te gaan beoordelen. U kunt wel een aantal vaak voorkomende signalen op de werkvloer herkennen en de mogelijke link leggen met armoede.

Signalenkaart voor bedrijven en organisaties

Ga naar de signalenkaart voor bedrijven en organisaties

Signalenkaart voor lokale besturen

Ga naar de signalenkaart voor lokale besturen

Carte des signaux pour entreprises et organisations

Consultez la carte des signaux

Ga in dialoog

Het is goed mogelijk dat u niet op alle vragen onmiddellijk het antwoord kent. In dat geval kan u voor de optie "ik weet het niet" kiezen. Het kan dan nuttig zijn dit verder uit te zoeken, bijvoorbeeld door hierover in gesprek te gaan met de betrokken collega's. Zo zal een payroll-medewerker een beter zicht hebben op loonbeslagen dan een ploegbaas, maar een ploegbaas een beter zicht op het gedrag op de werkvloer dan een payroll-medewerker.

Scores

Het invullen van deze lijst neemt slechts een vijftal minuten in beslag. Voor elke vraag waarop u "ja" antwoordt krijgt u 1 punt. Wanneer uw score 10 of meer bedraagt is er mogelijks een armoedeproblematiek of -risico onder uw werknemers. Hou er rekening mee dat u voor de vragen waarop u "ik weet het niet" antwoordt geen punt krijgt. Dit zal bijgevolg een vertekend beeld geven van uw score.

Vertrouwelijkheid

We behandelen de informatie vertrouwelijk en gebruiken die enkel met als doel u informatie te geven over een mogelijke armoedeproblematiek of armoederisico onder uw medewerkers. Klik door naar de privacyverklaring van het Netwerk tegen Armoede.

Christine Castille

Corporate Partnerships Manager
E-mail
0486 52 80 55

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.