Terug

Bedrijven of lokale besturen die mensen met een armoedeproblematiek tewerkstellen, worden vaak geconfronteerd met een aantal specifieke uitdagingen, zoals een verhoogde graad van absenteïsme, loonbeslagen, vragen naar voorschotten, verminderde prestaties omwille van privéproblemen of communicatieproblemen. Deze uitdagingen staan de duurzame tewerkstelling van deze medewerkers in de weg. Als werkgever heeft u er belang bij dat de tewerkstelling van deze medewerkers verduurzaamd wordt. Dit genereert immers talrijke positieve effecten voor u als werkgever zoals een daling van het absenteïsme, een verhoging van de motivatie en de prestaties en een daling van het personeelsverloop en bijgevolg van de aanwervings- en opleidingskosten.

Waarom is werken aan een duurzame tewerkstelling een goede investering?
Enkele cijfers : Bron: Securex, Absenteïsme 2018 – Heidi Verlinden

Het aanpassen van bedrijfsprocessen en het vergroten van de betrokkenheid kan een daling teweegbrengen in het absenteïsme van werknemers. Een daling van een 0.5% resulteert al in een besparing van 11.500€ per jaar.

Eenzelfde oefening kan gemaakt worden voor de hoge rekruteringskost van werknemers die het bedrijf of bestuur op korte termijn verlaten.

Met de steun van het ESF en in samenwerking met Cera ontwikkelde Netwerk Tegen Armoede een coachingprogramma dat met de tijd evolueerde.

Netwerk Tegen Armoede biedt u vandaag verschillende tools en workshops om armoede op de werkvloer te herkennen en concreet aan te pakken zodat de tewerkstelling van deze doelgroep duurzaam wordt.

Is er armoede in uw bedrijf of lokaal bestuur? Een vraag die voor de meeste werkgevers niet zo gemakkelijk te beantwoorden is. Een armoedeproblematiek bij medewerkers herkennen is immers niet zo evident omdat medewerkers hier niet gemakkelijk mee naar buiten treden. Netwerk Tegen Armoede ontwikkelde een armoedesensitiviteitsscan en ook een online test. De scan is een audit van de HR processen (duur ca 3u), de online test is gratis en duurt 5 minuten.
Meer info vindt u hieronder.

Hier vindt u alvast enkele tips en tricks rond het omgaan met armoede op de werkvloer. Let op: armoede is een complexe problematiek die zich op verschillende levensdomeinen manifesteert en die een specifieke aanpak op de werkvloer vergt. Indien u hiermee aan de slag wilt, bieden wij een aantal diensten aan. Die kan u hieronder terugvinden.

Bedrijven waarmee we samenwerken

De signalenkaart: 5 minuten gratis online test

Een armoedeproblematiek bij medewerkers herkennen is niet evident aangezien men hier niet gemakkelijk mee naar buiten treedt. Deze signalenkaart werd ontwikkeld om bedrijven te helpen bij het herkennen van bepaalde signalen die kunnen wijzen op een armoedeproblematiek of een armoederisico op de werkvloer.

Hierbij moeten twee belangrijke kanttekeningen gemaakt worden:

  1. Armoede is een complexe problematiek die op verschillende manieren tot uiting kan komen. Onderstaande vragenlijst is bijgevolg slechts een leidraad en zeker geen exhaustieve opsomming van algemeen geldende kenmerken.

  2. Het is niet de bedoeling om aan de hand van de signalenkaart individuele werknemers te gaan beoordelen, maar wel om een aantal vaak voorkomende signalen op de werkvloer te herkennen en de mogelijke link te leggen met armoede.

Het is goed mogelijk dat u niet op alle vragen onmiddellijk het antwoord kent. In dat geval kan u voor de optie "ik weet het niet" kiezen. Het kan dan nuttig zijn dit verder uit te zoeken, bijvoorbeeld door hierover in gesprek te gaan met de betrokken collega's. Zo zal een payroll-medewerker een beter zicht hebben op loonbeslagen dan een ploegbaas, maar een ploegbaas een beter zicht op het gedrag op de werkvloer dan een payroll-medewerker.

Het invullen van deze lijst neemt slechts een vijftal minuten in beslag. Voor elke vraag waarop u "ja" antwoordt krijgt u 1 punt. Wanneer uw score 10 of meer bedraagt is er mogelijks een armoedeproblematiek of -risico binnen uw bedrijf. Houd er rekening mee dat u voor de vragen waarop u "ik weet het niet" antwoordt geen punt krijgt. Dit zal bijgevolg een vertekend beeld geven van uw score.

De door u verschafte informatie zal vertrouwelijk worden behandeld en enkel met als doel u informatie te geven over een mogelijke armoedeproblematiek of armoederisico onder uw medewerkers. U vindt hier de privacy verklaring van het Netwerk tegen Armoede.

Indien er signalen zijn van een mogelijke armoedeproblematiek, is het belangrijk om ermee aan de slag te gaan. Contacteer ons voor een vrijblijvend gesprek om te overlopen wat voor uw bedrijf de volgende stappen zijn: christine.castille@netwerktegenarmoede.be.

Armoedesensitiviteitsscan

Tijdens een gesprek wordt aan de hand van gerichte vragen in kaart gebracht hoe uw bedrijf scoort op 7 topics. Elk van deze topics betreft een belangrijk aspect in de duurzame tewerkstelling van mensen in armoede. De scan vraagt om een tijdsinvestering van 2 à 3u. Rond de tafel zitten bv. de HR-directeur, een leidinggevende, een regioverantwoordelijke, een ploegbaas, de vertrouwenspersoon, iemand van de payroll…
De resultaten van het gesprek worden nadien door ons verwerkt in een document van 10 pagina's waarin de score op elk van de 7 topics toegelicht wordt.

De scan is de opstap om gericht werk te maken van een meer armoedesensitieve aanpak waardoor u resultaten zult boeken op retentie en absenteïsme. Kijk naar de workshops die we hiervoor ontwikkelden.
En weet: wat goed is voor mensen in armoede is goed voor alle medewerkers van het bedrijf!

Download hier de infofiche.

Workshops

U bent er zich van bewust dat er een armoedeproblematiek of armoederisico bij bepaalde medewerkers van uw bedrijf aanwezig is en wilt hiermee aan de slag. Neem dan de infofiches van onze workshops door.

Hoe herken ik armoede bij werknemers?
Hoe pak ik armoede bij werknemers aan?
Hoe ga ik als vertrouwenspersoon om met een armoedeproblematiek?

De workshops worden verzorgd door een tandem van een trainer en een ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting. Beiden hebben ruime ervaring in de bedrijfswereld. Duurtijd van elke workshop is 3 uur.
Bij specifieke problematieken of bij het integreren van het luik armoede in uw bestaande opleidingsmodules bieden we maatwerk aan.

Download hier de infofiche.

Contacteer ons voor bijkomende informatie of om uw vraag te bespreken: christine.castille@netwerktegenarmoede.be, 0486 528 055

Bekijk hier hoe het bedrijf Vanheede Evironment Group terugblikt op de samenwerking met Netwerk tegen Armoede

Andere getuigenissen:
‘Ik pik nu makkelijker signalen op en weet beter hoe ermee om te gaan.’
‘Ik besef nu dat de werkgever een grote rol kan spelen bij mensen in armoede.’
‘Een prima oefening in multidisciplinair, oplossingsgericht nadenken.’
‘Zeker de getuigenissen van de ervaringsdeskundige in armoede waren een eyeopener.’

Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief


Volg ons

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.