17 oktober: Werelddag van het Verzet tegen Armoede

17 oktober is de Werelddag van het Verzet tegen Armoede. Jaarlijks brengen armoedeorganisaties armoede onder de aandacht van het grote publiek.

Het ontstaan ervan gaat terug tot 17 oktober 1987 toen een 100.000 mensen op Trocadéro in Parijs verzamelden, waar de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens ondertekend werd in 1948, om slachtoffers van extreme armoede, geweld en honger te herdenken.

Werelddag van het Verzet tegen Armoede

Lees meer op de website van de Verenigde Naties (VN)

Onderwijs is geen luxe! (voorjaar 2024)

Elk kind verdient gelijke kansen op school. Maar liefst 1 op de 8 kinderen en jongeren in Vlaanderen groeit op in armoede. Ook zij hebben het recht hun talenten te ontplooien. We vragen aan de volgende Vlaamse Regering een toegankelijk en betaalbaar lager en secundair onderwijs voor iedereen. Onderwijs is geen luxe, maar een basisrecht!

Lees meer

Als ik burgemeester ben (najaar 2024)

We maken de participatie van mensen bij het lokaal (sociaal) beleid concreet in aanloop van de lokale verkiezingen van 13 oktober. De verkiezingen vallen net voor de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17/10. Ideale periode dus om mensen in armoede het woord te laten nemen over welk (armoede)beleid lokale politici het best voeren zodat niemand uit de boot valt. Wie beter dan mensen in armoede zelf kan oplossingen aanbrengen die écht werken.

Lees meer

Effen mee de weg naar inclusief werk! (2023)

Mensen in armoede stoten op veel drempels en omwegen op de weg naar duurzaam werk. Toch hoeft die zoektocht geen uitzichtloze werkomlegging te zijn. Door samen op te komen voor trajectbegeleiding op maat, eerlijke arbeidsvoorwaarden, menswaardige jobs en inkomens boven de armoedegrens, nemen we barrières weg en effenen we samen de weg naar inclusief werk. Want iedereen heeft recht op werk!

Lees meer

Gezocht: 180.000 woningen voor een warme thuis (2022)

Vlaanderen kampt met een wooncrisis. 180.000 gezinnen wachten op een sociale woning, vaak al jaren lang. Het woonbeleid faalt. Het is tijd voor actie en oplossingen die echt werken: meer en betere sociale woningen en een woonbeleid dat de kwaliteit en de betaalbaarheid van private huurwoningen verbetert.

Lees meer

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.