Terug

De Studiekostenmonitor die de Vlaamse regering liet uitvoeren voor het secundair onderwijs slaat nagels met koppen. Gemiddeld betalen ouders in de eerste graad een factuur van €945,50, los van het vervoer. Vervoerskosten doen de schoolfactuur tot ruim €1.200 oplopen. Voor het Netwerk tegen Armoede is het duidelijk. Er is geen enkele reden om de invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs nog verder uit te stellen. Met de Studiekostenmonitor hebben we nu het instrument in handen om dat op de juiste manier te doen. De maximumfactuur werkt. Ze heeft zich al bewezen in het basisonderwijs. In het secundair onderwijs zien we grote financiële drempels opduiken. Kinderen voor wie de kostprijs de studiekeuze bepaalt en niet hun interesses en talenten. Of zien we kinderen die in januari nog altijd zonder schoolboeken in de klas zitten omdat ouders niet de volledige factuur tijdig kunnen betalen. Zeker in de tweede en derde graad van het technisch en beroepsonderwijs lopen de kosten verder op. Coördinator David de Vaal: "Zo gaat veel jong talent verloren. Jongeren hebben dringend nood aan én recht op gelijke onderwijskansen. Tegelijk heeft onze samenleving elk talent nodig." Daarom vraagt het Netwerk tegen Armoede nogmaals om de maximumfactuur zo snel mogelijk in te voeren. Een algemene maximumfactuur in de eerste graad en een aangepaste maximumfactuur per richting in de tweede en derde graad. Zo maken we elke studierichting toegankelijk voor de kinderen met de juiste talenten. De maximumfactuur invoeren is mogelijk. In het Antwerpse provinciaal onderwijs heeft men enkele jaren geleden de oefening al gedaan, en vastgesteld dat het kan, zonder in te boeten aan kwaliteit. Ook in enkele Brusselse scholen werkt men met een maximumfactuur. Naast de verminderde kosten is ook de transparantie voor gezinnen een grote meerwaarde. Ze weten bij het begin van het schooljaar precies wat het hen zal kosten. In het secundair onderwijs bestaat nog heel wat marge om financiële drempels weg te werken. Het Netwerk tegen Armoede verspreidde daarvoor een handleiding met concrete stappen die scholen kunnen ondernemen: gespreide betaling actief aanbieden, nadenken over budgetvriendelijke schooluitstappen, cash betalingen mogelijk maken, beperken van invulboeken en tweedehands schoolboeken aanbieden, .... Daarnaast blijven we sterk pleiten voor een open en transparante communicatie naar kwetsbare ouders. Maak hen bij het begin van het schooljaar of, beter nog, bij de inschrijving, duidelijk welke kosten ze mogen verwachten en hoe ze die kunnen financieren. Met steun van minister Crevits is het Netwerk tegen Armoede, samen met onder meer Cera en Welzijnszorg, ook een actieve partner binnen het project Stos (Samen tegen onbetaalde schoolfacturen). Armoedeorganisaties coachen scholen in kostenbewust beleid. Een initiatief dat zijn vruchten afwerpt, maar dat best structureel ingebed wordt, onder andere via de invoering van een maximumfactuur in het secundair onderwijs. Hier vindt u meer info over hoe wij scholen inspireren voor een kostenbewust beleid. Meer info over stos vindt u hier. Lees het artikel in Het Laatste Nieuws.

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.