10-12-2019

Inspiratiegids: Diva's in diversiteit - samen tegen armoede

Terug

Als vrouwen van verschillende achtergronden elkaar ontmoeten, ontkiemt er iets moois! Drie jaar lang al ontmoeten vrouwen met een migratieachtergrond en KVLV-leden elkaar binnen het project DIVA’s Samen tegen Armoede. Samen zetten ze in op de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

De DIVA’s-inspiratiegids is een must-read voor iedereen die het verenigingsleven meer inclusief wil maken en zich wil engageren voor de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.
In de inspiratiegids worden de ervaringen van de vrouwen gebundeld en krijgt de lezer tips and tricks om zelf aan de slag te gaan om een samenwerking op poten te zetten. De publicatie toont de kracht van ontmoeting tussen vrouwen. Daarnaast lees je ook hoe vrouwen elkaar kunnen versterken en zich samen kunnen verenigen tegen armoede en sociale uitsluiting. Hoe kan een vereniging armoede bespreekbaar maken? De inspiratiegids daagt de lezer uit om stil te staan bij de toegankelijkheid van de eigen vereniging. Concrete tips en laagdrempelige gespreksmethoden helpen de lezer op weg.

Elhasbia Zayou van de Geelse vereniging Indimaj Vrouwen aan het woord:
“Wij hebben niet getwijfeld om in het project te stappen. Omdat we merken dat er veel vrouwen zijn van andere origine die KVLV niet kennen. Binnen onze eigen vereniging zetten we heel hard in op in dialoog treden en anderen leren kennen. We zagen dit als een opportuniteit om elkaar te leren kennen, om samen activiteiten te doen. Ook om de vooroordelen die er zouden zijn weg te werken op deze manier. Want dat kan je alleen maar doen als je met elkaar praat en elkaar ook de kans geeft om elkaar te leren kennen.”

Wat voorafging…
In 2016 namen het Minderhedenforum, KVLV Vrouwen met Vaart, Netwerk tegen Armoede en Cera samen initiatief om het thema vrouwen en armoede sterker op de kaart te zetten. We riepen het DIVA’s-project in het leven om tegemoet te komen aan twee belangrijke noden die we op het terrein zagen.
We zien een bruisend verenigingsleven in Vlaanderen. Er zit beweging in de vele etnisch-culturele verenigingen én in de Vlaamse vrouwenverenigingen zoals KVLV Vrouwen met Vaart. Gedreven vrouwen alom. Toch zijn er vaak weinig onderlinge contacten tussen deze verenigingen. Er is de wil om elkaar te ontmoeten. Maar ze weten niet altijd hoe elkaar te ontmoeten. Waar elkaar te vinden. Wat met elkaar te ondernemen. Het DIVA’s-project zocht drie jaar lang naar manieren om lokaal laagdrempelige ontmoeting te stimuleren.
We stellen vast dat vrouwen uit etnisch-culturele minderheden meer armoederisico’s lopen. Armoede onder personen die geboren werden buiten de EU ligt vier keer hoger dan bij personen geboren in België. Vooral vrouwen met een migratieachtergrond zijn kwetsbaar, omwille van onder andere discriminatie en een arbeidsmarkt die hen naar deeltijds en precair werk toeleidt. Het DIVA’s-project wil aan community building doen. Samen staan mensen sterker. Als verenigingen samenwerken kunnen ze het netwerk van vrouwen in armoede vergroten en hen zo uit hun isolement tillen. Tegelijkertijd is het een kans voor verenigingen om te reflecteren over hoe toegankelijk zij zijn voor mensen in armoedesituaties, en wat hun rol kan zijn in het bestrijden van sociale uitsluiting. Het DIVA’s-project ondersteunt verenigingen om bottom-up manieren te ontwikkelen om het thema armoede en sociale uitsluiting te betrekken in hun activiteiten. En samen tot actie over te gaan.

In Vlaanderen kwamen op verschillende locaties samenwerkingen tot stand tussen vrouwen uit etnisch-culturele verenigingen en KVLV-groepen: onder andere in Beringen, Geel, Westerlo, Diest, Kortrijk en Dilbeek.

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.