17-10-2019

Jongeren doen voorstellen voor toegankelijker CLB

Terug

Jongeren in armoede kijken niet alleen aan tegen hoe schoolkosten. Ze ondervinden nog heel wat andere drempels. Ze voelen zich vaak slecht op school, worden sociaal geïsoleerd en zijn vaker dan gemiddeld het slachtoffer van pestgedrag. Normaal gezien zou je dan bij het CLB van je school terecht moeten kunnen. “Maar vaak botsen jongeren ook daar op een muur”, zegt Jurgen van JongGentinActie, de jongerenwerking van onze drie Gentse verenigingen waar armen het woord nemen (Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen, De Zuidpoort en Sivi).

Positief is dat CLB’s in Gent veel openheid aan de dag legden om hierover in dialoog te gaan met de jongeren. “Wij gingen eerst zelf de jongeren bevragen en daaruit kwamen drie belangrijke knelpunten bovendrijven”, zegt Jurgen. “Tijd, privacy en de klachtenprocedure. Jongeren hebben vaak het gevoel dat een gesprek te snel afgerond wordt, waardoor ze hun verhaal niet op de juiste manier konden doen en ze zich misbegrepen voelen. Het zorgt ervoor dat ze niet geneigd zijn om nog opnieuw een beroep te doen op het CLB.”

Privacy is een ander knelpunt, dat heel gevoelig ligt. “Jongeren stellen soms vast dat hun verhaal, of bepaalde gevoelige informatie met andere instanties, met leerkrachten of met hun ouders gedeeld worden, terwijl zij daar helemaal geen toestemming voor gegeven hebben. Als je problemen wil bespreken, moet dat in een veilige omgeving kunnen gebeuren en in een sfeer van vertrouwen. Het zal je niet verbazen dat dat vertrouwen helemaal weg is als jongeren merken dat andere mensen met hun verhaal op de loop gaan.”

Om die problemen aan te kaarten, wisten jongeren niet eens waar ze terecht konden. “Daar is nu heel duidelijk aan verholpen”, zegt Jurgen. “We hebben een overzichtelijke fiche gemaakt, waardoor jongeren duidelijk weten welke stappen ze kunnen ondernemen om hun klachten over te brengen. We zijn er nog niet, maar dat is een belangrijke eerste stap en we hopen op die manier ook verder te kunnen werken aan de andere drempels.”

Het is een mooi voorbeeld van hoe rechtstreekse dialoog met jongeren in armoede een beter beleid oplevert. “Dat is niet altijd een makkelijk proces, maar wel heel waardevol”, benadrukt Jurgen. “Spreek met mensen in armoede en leer hun leefwereld kennen en de problemen waar ze dagelijks mee geconfronteerd worden. Pas als het beleid dat inzicht kan verwerven, maken we kans op een beleid dat armoede echt terugdringt.”

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.