24-04-2020

Vlaamse task force kwetsbare gezinnen moet verder kijken dan noodhulp

Terug

De Vlaamse taskforce om de sociale gevolgen van de corona-crisis op te vangen is een feit. Als armoedeorganisaties vroegen we al lang om een gecoördineerde aanpak van het sociaal beleid rond de corona-maatregelen. Wij zijn dan ook blij dat die er nu komt. Nu wordt het zaak om de juiste focus te leggen, want mensen in armoede zijn tot nu toe een vergeten groep in deze corona-crisis. De uitdagingen rond onder meer wonen en onderwijs zijn gigantisch.

Armoede is een probleem dat zich vaak achter vier gevels verschuilt en daardoor minder zichtbaar is, ook voor het beleid. Dat merken we vandaag heel uitdrukkelijk. Voor tijdelijk werklozen werd er snel en doortastend opgetreden, en terecht. Een grote groep bleef echter buiten het zicht van de beleidsmakers. De maatregelen die genomen werden zetten sterk in op het beperken van inkomensverlies omwille van de coronamaatregelen. Er werden ook inspanningen geleverd om voedselbedeling en andere vormen van noodhulp operationeel te houden. Ook dat verdient erkenning, zeker gezien het feit dat steeds meer mensen hier een beroep op moeten doen. Maar de ambitie van een Vlaamse regering moet hoger liggen dan het bieden van noodhulp.

Mensen in armoede voelen zich in de steek gelaten

Maar bij veel maatregelen valt de groep van mensen met een uitkering uit de boot. Als armoedeorganisaties hebben we er de afgelopen weken alles aan gedaan om nauw contact te houden met onze mensen. Uit de vele signalen die we zo opvingen, merken we dat op dit moment aan veel noden niet voldaan wordt en dat de reeds genomen maatregelen daar sterk te kort schieten. Ook mensen die van een uitkering moeten leven worden geconfronteerd met hogere kosten om te overleven, maar hebben geen enkele buffer om dat op te vangen. Dit brengt grote ongerustheid met zich mee over oplopende schulden. Huurders maken zich zorgen over de toekomst, veel hulp- en dienstverlening is minder of zelfs helemaal niet meer toegankelijk voor mensen met een laag inkomen of beperkte digitale middelen of vaardigheden. Het gevoel van eenzaamheid en sociaal isolement is gigantisch, de nood aan meer informatie op maat groot. Daklozen en mensen zonder papieren overleven in veel gevallen nog steeds in bijzonder precaire omstandigheden, met alle gezondheidsrisico’s van dien. Kortom, mensen in armoede voelen zich in de steek gelaten en stellen vast dat er tot nu toe weinig aandacht werd besteed aan hun noden en problemen.

Wij hopen dan ook dat er met de installatie van de Vlaamse Taskforce snel werk gemaakt kan worden van maatregelen die ook mensen in armoede helpt deze crisis zo goed mogelijk door te komen. De noden die we verzamelden zijn groot en dringend, wij kijken er naar uit om binnen de verschillende Taskforces en samen met de beleidsverantwoordelijken werk te maken van krachtdadige oplossingen.

Netwerk tegen Armoede, David de Vaal
Welzijnszorg, Koen Trappeniers
Welzijnsschakels, Hanne Geukens
ATD Vierde Wereld, Marijke Decuypere
Uit De Marge, Ikrame Kastit
Decenniumdoelen, Michel Debruyne
Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Charlotte Vandycke

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.