06-10-2020

Waarom ervaringsdeskundigheid in de aanpak van armoede zo belangrijk is?

Terug

Het Netwerk tegen Armoede betreurt de beslissing van minister Weyts in verband met de opleiding voor ervaringsdeskundige van De Link vzw. Het Netwerk licht in dit artikel toe waarom het inzetten van ervaringsdeskundigheid zo belangrijk is. Het toont aan dat er nog heel wat werk op de plank ligt. Het Armoededecreet formuleert de ambitieuze doelstelling om armoede in Vlaanderen “te voorkomen, verminderen en op te lossen” en legt zo ook de fundamenten voor structurele participatie van mensen in armoede aan het beleid. Om deze opdracht ten volle uit te kunnen voeren is het essentieel dat alle beleidsmakers hieraan hun steentje bijdragen.

“Als een rivier op bepaalde plaatsen te diep is om over te steken, betrek je best buurtbewoners om die plaatsen te bepalen en een gepaste oplossing te zoeken om de rivier over te steken.”

Laat mensen die een probleem ervaren zelf de oplossing mee uitdenken

Als een iemand met een probleem niet kan bijdragen aan de oplossing, loop je het risico dat die persoon die oplossing niet als oplossing ziet of voelt. Het risico bestaat bovendien dat het niet alleen geen goede oplossing is voor het probleem, maar nog grotere moeilijkheden en problemen met zich meebrengt. Denk bijvoorbeeld aan de dakloze die een nieuwe woning krijgt, waardoor zijn schuldeisers terug een deur hebben om bij aan te kloppen, of de alleenstaande mama die wel werk aangeboden krijgt maar geen oplossing heeft voor de opvang van haar kinderen … Goede oplossingen kunnen enkel door inspraak en participatie van de probleemdrager zelf.

Een beleid op basis van ervaringskennis van mensen in armoede

De expertise van mensen in armoede is noodzakelijk om een effectief en structureel armoedebeleid vorm te geven. Het Netwerk tegen Armoede en De Link zetten ervaringskennis centraal in de aanpak van armoede en sociale uitsluiting. Vanuit het Netwerk doen we dit door mensen die in armoede leven samen te brengen. Om dit op een kwaliteitsvolle manier te doen, investeren we sterk in een veilige plek en een stevige basiswerking met professionele omkadering. Mensen vinden terug een plek in de samenleving en krijgen het gevoel dat ze iets betekenen. De drempel is behoorlijk laag want we vertrekken vanuit hun eigen ervaringen. Vanuit De Link worden mensen in armoede, via een opleiding tot ervaringsdeskundige, klaargestoomd om mee te denken aan oplossingen. Ze krijgen de nodige handvaten en vaardigheden aangeleerd om te reflecteren, bemiddelen, als brugfiguur te fungeren … De opleiding biedt kansen tot een grote persoonlijke groei en levert een persoonlijke deskundigheid en professionaliteit. Daarnaast betekent de inzet van een ervaringsdeskundige voor een organisatie vaak een nieuw perspectief op benadering van en omgang met mensen in armoede. Zij zijn bij uitstek de missing link die organisaties en beleidsmakers kunnen helpen om bruggen te slaan naar mensen in armoede en hun leefwereld.

De expertise en kracht van mensen in armoede als gemeenschappelijk uitgangspunt

De deskundigheid van mensen in armoede wordt, zoals opnieuw blijkt, ondergewaardeerd en komt voor de buitenwereld wat bevreemdend over. Dit is niet verwonderlijk wanneer een samenleving vaak beschuldigend kijkt naar mensen in armoede en vooral focust op individuele fouten en gebreken. Dat maakt het moeilijk om de kracht en de kennis te erkennen als waardevol en relevant in de strijd tegen armoede. De erkenning van ervaringsdeskundigheid van mensen in armoede betekent dat ze op basis van hun ervaringen en inzichten erkend worden als een noodzakelijke partner in het bedenken van oplossingen voor de structurele uitsluiting die zij zelf (aan de lijve) ondervinden.

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.