15-09-2021

Cultuur opent deuren naar andere domeinen

op bezoek bij minister-president Jan Jambon
Terug

Op 15/9/2021 was het Netwerk tegen Armoede met een aantal mensen uit de verenigingen VZW Recht-Op, De Schakel Puurs en Vierdewereldgroep Aalst Mensen voor Mensen vzw te gast op het kabinet van minister-president Jan Jambon voor een armoedeoverleg over cultuur.

Het armoedeoverleg vindt plaats op regelmatige tijdstippen en past in het Armoededecreet en het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Het was een goede gelegenheid om de unieke positie van het Netwerk tegen Armoede en de Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen te benadrukken, zoals bottom-up beleidsmatig werk, het binnenbrengen van armoedeperspectief bij beleid en aanbieders, inzicht in drempels …

Belang van cultuur

De verenigingen maakten het belang van cultuur en vrije tijd voor mensen in armoede duidelijk. Mensen in armoede ervaren nog steeds heel veel drempels. Ze geven aan dat cultuur en vrije tijd vaak deuren openen naar andere domeinen en wijzen op cultuurparticipatie als brug naar een bredere deelname aan de samenleving. Er zijn veel voorbeelden van mensen in onze verenigingen die zich langs deze weg weer een stuk voelen meetellen in de samenleving, weer buiten­komen, de stap zetten naar vrijwilligerswerk, een opleiding of werk …

Mensen erkennen in hun waardigheid

De verenigingen wezen de minister-president op het belang van toeleiding en ondersteuning naar cultuur voor mensen in armoede. Ze benadrukten de rol en aanpak van de verenigingen in die toeleiding.

Het zijn intensieve processen, maar het helpt om mensen te erkennen in hun waardigheid en uit de afhankelijkheid van hulpverlening te halen.

Aanbevelingen

Tot slot gaven de deelnemers aan de minister-president een aantal aanbevelingen mee voor de toekomst:

  • Voorzie structureel in toeleiding van mensen in armoede naar cultuur en vrije tijd
    Het is noodzakelijk een structurele inbedding van toeleiding te voorzien in het systeem van de UiTPAS. De UiTPAS moet zoveel meer zijn dan een kortingskaart.
  • De UiTPAS is best 1 kaart en 1 systeem voor heel Vlaanderen.
  • Rol de UiTPAS bovenlokaal uit.
    Er kan best een bovenlokaal aanbod voorzien worden waar de UiTPAS kan gebruikt worden. De Vlaamse overheid kan hier best een faciliterende rol in spelen.
  • Introduceer de UiTPAS ook in scholen. Cultuurparticipatie begint op school.

Vlaams Actieplan Armoedebestrijding (VAPA)

Lees meer over het VAPA
op bezoek bij minister-president Jan Jambon
op bezoek bij minister-president Jan Jambon
op bezoek bij minister-president Jan Jambon
op bezoek bij minister-president Jan Jambon

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.