08-12-2021

Reactie van armoedenetwerken op berichtgeving over Poverello

Terug

Als organisaties actief op het vlak van armoedebestrijding en hulp aan dakloze mensen, reageren we met verbijstering op de artikels die vandaag in de pers verschenen zijn m.b.t. de werking en het financieel beheer van Poverello.

Het is altijd moeilijk te geloven dat dergelijke praktijken bestaan binnen de sector van de armoedebestrijding. Maar als waar is wat in de pers onthuld wordt, gaat dat regelrecht in tegen elke praktijk van goed bestuur en transparantie. Dat zijn twee principes die vandaag aangehangen en gepromoot worden binnen organisaties die een beroep doen op de vrijgevigheid van het publiek. Wij roepen donateurs dan ook op kritisch te zijn t.o.v de organisaties aan wie ze schenken, maar daarom niet minder vrijgevig voor wie het vertrouwen waard is.

Zonder ons uit te spreken over de grond van de zaak, betreuren we dat hiermee een algemeen beeld van wanbestuur in de sector zou gecreëerd worden.
Niets is minder waar. We hopen dan ook dat onze donateurs en het publiek in het algemeen, begrijpen dat het hier - indien de aantijgingen bevestigd worden - om een geïsoleerd ontspoord geval gaat, waarvan we ons ten zeerste distantiëren.

Onze organisaties hangen in belangrijke mate af van de vrijgevigheid van het publiek. Die steun is onontbeerlijk. Die steun moeten we dag in dag uit verdienen door op een efficiënte en transparante wijze hulp te verlenen aan ons doelpubliek en verantwoording af te leggen over hoe we dat doen aan onze geldschieters en schenkers. De meeste van onze verenigingen zijn vzw’s en/of krijgen subsidies van een overheid waardoor ze ook gebonden zijn aan de nodige transparantie en verantwoording.

Onze organisaties zijn permanent in de weer om mensen in situaties van armoede en uitsluiting bij te staan. We doen dat samen met vrijwilligers en professionals, ieder vanuit zijn visie, doelstellingen en methodieken en maar allen met respect voor de waardigheid en integriteit van mensen in armoede. Enkel op die manier kunnen we het vertrouwen van het publiek behouden en armoede effectief bestrijden.

Brussel telt vandaag meer dan 5.300 dak- en thuislozen. Daarnaast zijn er nog talloze mensen die weliswaar een dak boven hun hoofd hebben, maar toch op het randje van de afgrond leven. Al deze mensen hebben nood aan én recht op één of andere vorm van bijstand, begeleiding, hulpverlening. De overheid en/of het publiek heeft ons de opdracht gegeven daarvoor in te staan en bezorgt ons daarvoor de nodige middelen. We gaan daar op een zorgzame en professionele manier mee om.

Gezien de noden alsmaar toenemen, is de steun van het publiek meer dan ooit nodig. Wij herhalen onze oproep aan donateurs om dan ook op kritisch te zijn t.o.v de organisaties aan wie ze schenken, maar daarom niet minder vrijgevig voor wie het vertrouwen waard is.

Vlaams Netwerk tegen Armoede
Brussels Platform Armoede

Wil je het Netwerk tegen Armoede of een van onze verenigingen steunen?

Steun ons

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.