10-09-2021

Werkbaar werk voor mensen in armoede

Terug

Werkbaar werk is momenteel een hot topic met veel dimensies. Het gaat over kwalitatief werk waarin je een goede werk-privé balans ervaart, werk dat motiveert, waar je geen last hebt van een te hoge werkdruk of emotionele belasting, werk dat plaatsvindt in voldoende veilige omstandigheden en waar je de nodige leermogelijkheden, autonomie en ondersteuning ervaart … Werkbaar werk zou doenbaar moeten zijn tot aan je pensioen.

Wat houdt werkbaar werk in voor mensen in armoede?

In dit beleidsdossier gaan we dieper in op wat werkbaar werk inhoudt voor mensen in armoede en formuleren we aanbevelingen voor beleidsmakers, naar aanleiding van het nieuwe actieplan werkbaar werk dat de Vlaamse overheid in samenwerking met de SERV en de Stichting Innovatie & Arbeid aan het ontwikkelen is.

Dit dossier kwam tot stand met bijdragen van verschillende Verenigingen Waar Armen het Woord Nemen, zowel diepte-interviews met mensen in armoede bij Recht-Op, dossiers van verenigingen als recente gesprekken met werkers en mensen in armoede uit de verenigingen. We deden in het bijzonder een beroep op de ervaringen vanuit De Moazoart, ATD Vierde Wereld, Warm Hart en Samen Divers.

Aanbevelingen

Het aantal langdurig zieken is groot. Te groot. Inspanning voor re-integratie en begeleiding naar werk zijn belangrijk, maar tonen slechts één kant van het verhaal. Er is daarnaast dringend nood aan een mentaliteitsverandering bij overheden én werkgevers om hun verantwoordelijkheid te nemen om een preventief beleid te voeren en sterker in te zetten op werkbaar werk.

Wij gaven de Vlaamse overheid en de SERV alvast enkele belangrijke aandachtspunten mee vanuit mensen in armoede, voor de uitwerking van het vernieuwde actieplan werkbaar werk:

  • Zet in op flexibele, betaalbare kinderopvang
  • Zorg voor betere mobiliteit en bereikbaarheid
  • Heb oog voor de leefwereld van mensen in armoede
  • Erken competenties en groeipotentieel
  • Stimuleer kansen en opleidingsmogelijkheden op de werkvloer
  • Stimuleer jobcarving en jobcrafting
  • Waak over de kwaliteit van uitzendarbeid

Dossier 'Werkbaar werk voor mensen in armoede'

Lees het dossier

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.