24-10-2022

Kinderarmoede vraagt structurele aanpak op verschillende domeinen

Terug

In het weekend van 22 en 23/10 waren algemeen coördinator Heidi Degerickx en ervaringsdeskundige Cindy Van Geldorp te zien op Vlaamsparlement.tv in het programma Het Gesprek, naar aanleiding van het actuadebat over kinderarmoede op 19/10/2022.

In het actuadebat ging het nogal snel over oplossingen voor lege brooddozen op school. Maar achter die lege brooddozen schuilt een veel grotere problematiek, waarbij structurele oplossingen zich opdringen.

Heidi en Cindy duiden in het interview dat kinderarmoede een aanpak vraagt op alle terreinen van het gezinsleven. Het vraagt structurele armoedebestrijding:

  • Het is belangrijk dat kinderen opgroeien in een stabiele woonsituatie, in een goede en betaalbare (sociale) woning, kortom een goede thuis hebben.
  • Ze pleiten voor een voldoende herverdelend Groeipakket, dat een brede universele herverdeling combineert met selectieve maatregelen.
  • De laagste inkomens moeten boven de armoederisicogrens opgetild worden .
  • Wat de scholen betreft, ijveren ze voor een maximumfactuur in het secundair onderwijs, zoals in het basisonderwijs, en een kostenbewust schoolbeleid.

Achter de lege brooddoos schuilt een veel grotere problematiek

Heidi: “We waren niet zo gelukkig met het ‘lege brooddozen’-debat. Achter die symboliek zit veel meer miserie, die niet op te lossen is door de brooddozen te vullen. In de eerste plaats moet het gesprek met ouders aangegaan worden om te zien welke problematiek erachter zit. De problematiek is veel complexer en heeft een meer genuanceerd antwoord nodig.”

Cindy: “Een (warme) maaltijd op school kan een oplossing zijn, maar die hoeft niet per se gratis te zijn. Het is belangrijk dat scholen bekijken hoe ze een kostenbewust beleid kunnen voeren, in samenspraak met de ouders. Ouders kunnen op die manier dan al de zekerheid hebben dat hun kinderen een (warme) maaltijd op school hebben. Ouders zetten hun kinderen op de eerste plaats.”

Armoede is complex en speelt op verschillende levensdomeinen

Cindy: “Armoede speelt op verschillende levensdomeinen. Het is belangrijk maatregelen te nemen op verschillende vlakken, niet alleen op onderwijs, maar ook op inkomen, werk, wonen … Werk Is een belangrijke hefboom om uit armoede te geraken, maar zeker niet de enige.”

Heidi: “We geloven heel sterk in het herverdelend effect van het Groeipakket. We zijn voor het welvaartsvast maken van het Groeipakket. Daardoor kan de koopkracht van gezinnen gewaarborgd worden. Op lange termijn moet je een stevige verdeling hebben en voldoende selectieve maatregelen voor mensen in armoede.”

Achter de energiecrisis schuilt een veel grotere wooncrisis

Heidi: “We zouden de focus van lege brooddozen verleggen naar sociaal wonen. Als je kinderen kan laten opgroeien in een goede, betaalbare woning, creëer je goede omstandigheden voor kinderen om zich te ontwikkelen en open te bloeien.”

Cindy: “Kwetsbare gezinnen besparen al heel wat uit noodzaak en proberen zo energiezuinig mogelijk te leven. Ze hebben vaak een kleine ecologische voetafdruk omdat ze bijvoorbeeld zelden of nooit met het vliegtuig op reis gaan.”

Meer oplossingen op lange termijn nodig

Heidi: “De maatregelen van de Vlaamse Regering zijn nu veel te veel gericht op de korte termijn. Er gebeuren te weinig structurele inspanningen voor de lange termijn. Als we kijken naar de sociale woningbouw, geraken budgetten niet besteed en worden mensen door een nieuw toewijzingsmodel van de wachtlijst geduwd ... Vlaanderen zou de lokale overheden ook veel meer kunnen stimuleren en onder druk zetten.”

Heidi Degerickx en Cindy Van Geldorp in Het Gesprek op Vlaamsparlement.tv

“Er komt een vloedgolf van armoede op ons af”

Lees meer over Het Gesprek
Actualiteitsdebat 'Strijd tegen kinderarmoede' van 19/10/2022

Actualiteitsdebat 'Strijd tegen kinderarmoede' van 19/10/2022

Lees meer over het acutadebat

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.