10-10-2022

Standaardtest en inschrijvingsgeld verplichte inburgeraars in strijd met de grondwet

Terug

De aanpassingen die worden doorgevoerd aan het decreet volwassenenonderwijs zijn in strijd met drie fundamentele grondrechten. Dat stellen Ligo, Centra voor Basiseducatie, ACV, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het Netwerk tegen Armoede. “De Vlaamse regering luistert niet naar ons, dus we kunnen niet anders dan naar het grondwettelijk hof trekken” Aldus Joke Drijkoningen, directeur van de federatie van Ligo, die Nederlands als tweede taal geven.

Schending van grondrechten

Gelijkheidsbeginsel

In het aangepaste decreet moeten verplichte inburgeraars inschrijvingsgeld betalen, zonder kans op vrijstelling of vermindering. “Het feit dat bepaalde groepen uit het NT2-onderwijs (Nederlands als tweede taal) geen enkele aanspraak meer kunnen maken op sociale tegemoetkoming, waar andere cursisten dat wel kunnen, is oneerlijk en in strijd met het gelijkheidsbeginsel” stelt Drijkoningen. “Het is zoiets als zeggen: iedereen in Vlaanderen krijgt subsidie voor zonnepanelen, behalve mensen uit Oost-Vlaanderen.”

Vrijheid van onderwijs

Er worden ook nog verplichte taaltesten ingevoerd. Volgens Ligo een schending van de vrijheid van onderwijs: “De commissie Onderwijs en minister Weyts onderstreepten meermaals de kwaliteit van het NT2-onderwijs. De enige reden die het beleid aanhaalt voor deze test is ‘het gelijke niveau voor iedereen’. Maar dat niveau is al gegarandeerd via leerplannen en inspectie. En aan onze kwaliteit wordt niet getwijfeld.” Drijkoningen maakt het concreet: “Stel je voor: je kind volgt zes jaar basisonderwijs in een erkende school, wordt geëvalueerd volgens de eindtermen en slaagt. Maar op het einde van de rit, moet je kind nog eens een overheidstest doen om een diploma te krijgen? Dat is toch een rare kronkel?”

Rechtszekerheid

Ten slotte is er nog de rechtszekerheid. “Wat in de wet staat, behoedt ons voor willekeurig beleid. Een decreet moet daarom helder en duidelijk zijn. In het huidige decreet staat dat de Vlaamse Regering de modaliteiten van de test later nog zal bepalen. Dat ondermijnt elke rechtszekerheid. Het geweer wordt afhankelijk van de situatie van schouder veranderd en schendt daarom de grondwet die ons rechtszekerheid garandeert” besluit Drijkoningen.

Geen gehoor

Bovenstaande argumenten werden maanden geleden al voorgelegd aan minister Weyts en het Vlaams Parlement. Er kwam geen reactie. De adviezen van de Vlaamse Onderwijsraad en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen, alsook het advies van de Raad van State zijn vernietigend voor de aanpassingen aan het decreet volwassenenonderwijs. En toch zet de Vlaamse overheid door. Daarom staan we op om dit decreet aan te vechten. Want het zijn vandaag de ongrondwettigheden ten nadele van de verplichte inburgeraars, maar morgen zijn ze ten nadele van ieder van ons.

‘Dit heeft een negatieve impact op de samenleving’: waarom inburgering niet langer gratis is

Lees meer in De Morgen

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.