20-07-2023

Grondwettelijk hof veegt inschrijvingsgeld voor verplichte inburgeraars van tafel

Terug

Het Grondwettelijk Hof vernietigt het inschrijvingsgeld voor mensen die Nederlands als tweede taal moeten leren (NT2). Die vernietiging komt er nadat zowel Ligo - Centra voor Basiseducatie, ACV, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en het Netwerk tegen Armoede beroep aantekenden. De invoering van de standaardtest voor verplichte inburgeraars, komt er wel.

Ligo, de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs spelen een belangrijke rol in het inburgeringsproces van anderstalige volwassenen. Ze organiseren namelijk de NT2-cursussen waar anderstaligen het Nederlands leren dat zij nodig hebben om te participeren aan onze samenleving. Door de aanpassingen in het decreet zouden inburgeraars vanaf september moeten betalen voor deze cursussen, zonder enige kans op vrijstellingen van betalingen zoals dat voor andere cursisten wel kan. Een maatregel die inburgering, en bijgevolg participatie, zou bemoeilijken.

Ligo stelt dat het invoeren van inschrijvingsgeld een schending is van het gelijkheidsbeginsel. “Het is indirecte discriminatie wanneer een bepaalde groep voor een NT2-cursus moet betalen en een andere niet,” legt Joke Drijkoningen, directeur van Ligo, uit. Het grondwettelijk hof geeft Ligo nu dus gelijk.

In hetzelfde beroep stelde Ligo ook dat de gestandaardiseerde test een onnodige inperking is van de onderwijsvrijheid. Het is de taak van leraren om kwaliteitsvol te evalueren, vindt Ligo. Maar die redenering volgt het Grondwettelijk Hof dus niet.

Tevreden

“Uiteraard zijn we blij met de vernietiging van de inschrijvingsgelden”, vertelt Drijkoningen. “Al vinden we het spijtig dat de stap naar het grondwettelijk hof nodig was.” Ligo kaart al geruime tijd aan dat ze geen onnodige drempels willen. “We moeten het doel goed voor ogen houden: zoveel mogelijk mensen laten participeren aan onze samenleving”, vervolgt Drijkoningen.* “Wij zijn ervan overtuigd dat we mensen daarbij moeten helpen in plaats van het hen moeilijker te maken.”

  • Ligo stelt dat inschrijvingsgeld voor een doelgroep die financieel vaak het zwakst staat en een verplichte, gestandaardiseerde test grote drempels zijn voor hun cursisten. Terwijl het aan motivatie zeker niet ontbreekt. “Zij willen Nederlands leren, een job vinden, voor hun kinderen kunnen zorgen, … We zijn dus blij dat we het inschrijvingsgeld hebben kunnen tegenhouden. Het is jammer dat de professionaliteit van onze leraren niet erkend wordt en dat er naast de eigen evaluatie ook nog een standaardtest afgenomen moet worden. We hopen dat de beleidsmakers het invoeren van het inschrijvingsgeld nu loslaten en dat alles in het werk wordt gesteld om een betrouwbare test zonder planlast in te voeren.”

“We willen nu constructief verder werken aan de participatie van zoveel mogelijk burgers. Want dat is onze job: door toegankelijk onderwijs en professionele leraren en medewerkers zorgen dat iedereen volwaardig kan deelnemen aan de samenleving.”

Ook algemeen coördinator Heidi Degerickx is tevreden: "Het Netwerk tegen Armoede is verheugd dat het Grondwettelijk Hof de kwetsbare sociaal-economische situatie van alle inburgeraars benoemt en de discriminatie door het verplichte inschrijvingsgeld voor de verplichte taallessen en examen vernietigt. Zo’n kost duwt mensen nog dieper de put in, terwijl ze er net alles aan willen doen om zo snel mogelijk hun plek te vinden en mee te bouwen aan onze samenleving."

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.