07-06-2023

Mensen uit VLOS vzw (Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas) gaan in dialoog met Staatssecretaris Asiel en Migratie De Moor

Terug

Op wederzijdse uitnodiging ging Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole De Moor op 7 juni 2023 in gesprek met mensen van Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas (VLOS), een lokale vereniging waar mensen in armoede het woord nemen, die vluchtende mensen in nood ondersteunt. Ze bespraken het huidige beleid rond asiel en migratie. VLOS voelt immers als geen ander de menselijke gevolgen van dit beleid.

Steeds meer mensen komen aankloppen bij VLOS voor hulp. Dit kan gaan van hulp bij het vinden van de weg in de vele ingewikkelde procedures, materiële hulp zoals voedsel en kledij, onderdak, tot medische en administratieve hulp. VLOS ziet de laatste jaren de hulpvragen toenemen. In gesprek met Staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Moor leggen ze uit waar de pijnpunten van het beleid liggen én wat oplossingen kunnen zijn.

Met een dertigtal vrijwilligers en mensen die door VLOS geholpen worden, kwamen ze samen in de VLOS-bazar, van waaruit VLOS kledij verschaft aan vluchtelingen die dit nodig hebben.

Naast een noodhulpwerking, zoals een sociale kruidenier en het aanbieden van kleding, ziet VLOS waar het structureel fout gaat in het migratiebeleid. Dat komen ze te weten door in dialoog te gaan met iedereen die bij VLOS over de vloer komt. Elk verhaal is verschillend, maar de gaten in het beleid zijn universeel. Daaruit formuleerde VLOS enkele aanbevelingen voor de Staatssecretaris Asiel en Migratie De Moor:

● Een duurzaam toekomstperspectief, behandeling als mens voor mensen zonder wettig verblijf
● Een oplossing voor mensen die negatieve verblijfsbeslissing kregen, maar toch niet terug kunnen
● Een oplossing voor de slachtoffers van deze crisis, te beginnen met opvangcentrum en toegang tot onbeperkt werk.
● Eerlijkere en transparantere verblijfsprocedures

De aanbevelingen werden kracht bij gezet door getuigenissen van de mensen van VLOS. “Wat moet een mens doen die aan de deur wordt gezet met zijn annexe , die de stad niet kent, het land niet kent, de taal niet kent ? Zonder VLOS kon ik nergens terecht. Ik stond letterlijk op staat”, getuigde Arman (28 jaar), één van de mensen die regelmatig bij VLOS langs komt. Na de elke getuigenis volgde een open gesprek met de staatssecretaris.

“Het draagvlak voor een humaan vluchtelingenbeleid verschrompelt door de beeldvorming in media. Aan die verschrompeling is jaren gewerkt. In VLOS zien we dagelijks daar de gevolgen van. Meer en meer mensen vragen hulp, kunnen nergens terecht. VLOS is hun laatste toevluchtsoord, maar ook wij voelen de druk stijgen. Moet rechtvaardigheid nu echt afhangen van een draagvlak?“, duidde voorzitter van de Raad van Bestuur Luc Van Meerssche.

"Ik voerde heel wat boeiende gesprekken met medewerkers, vrijwilligers en mensen die geholpen worden door VLOS. Het blijft belangrijk om op het terrein aanwezig te zijn, met mensen in gesprek te gaan en vooral naar hen te luisteren. Zo houd ik de vinger aan de pols van de samenleving", aldus Staatssecretaris Asiel en Migratie De Moor.

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.