08-07-2024

Zes principes voor sterke regeerakkoorden

Terug

De Verenigde Verenigingen, het netwerk en de spreekbuis van middenveldorganisaties in Vlaanderen, komt naar buiten met zes principes voor de politici die aan zet zijn om nieuwe regeringen te vormen. Als middenveldorganisaties vinden we het belangrijk om in deze fase van de regeringsonderhandelingen met verenigde stem op te komen voor de honderdduizenden mensen die we vertegenwoordigen.

1. Bescherm de mensenrechten als basis van onze rechtsstaat

De rechtsstaat beschermt elk van ons tegen willekeur, machtsmisbruik en corruptie. Dit geheel van instellingen en regels is gebaseerd op mensenrechten: het recht om te zijn wie je bent, te geloven in wat je wil, om op te komen voor je mening, een menswaardig leven te leiden… Het zijn één voor één verworvenheden die actief beschermd moeten worden. Bouw ze niet af op basis van snelle meningen, globale tendensen of buikgevoel.

2. Maak beleid op maat van iedereen, zonder te discrimineren

Goed beleid voeren doe je door met alle mensen rekening te houden, met het volle respect voor alle vormen van diversiteit. Maatregelen waarvan enkelingen beter worden ten koste van alle anderen, of die onze samenleving de facto opdelen in A en B-burgers, zijn discriminerend én contraproductief.

3. Verdedig en versterk essentiële principes en systemen van solidariteit

Eén mens is tot veel in staat, maar we zijn en blijven ook sociale wezens. In ieders leven zijn er talloze momenten waarop je op anderen wil of moet rekenen. Oók binnen een samenleving die door in elkaar grijpende tendensen individualiseert en verbrokkelt. Precies daarom moeten beleidsmakers principes en systemen van solidariteit blijven versterken en verdedigen. Ze bieden mensen zekerheid en veiligheid en vormen een robuuste basis voor oplossingen in onverwachte omstandigheden.

4. Benader alle mensen als mede-eigenaars van onze democratie

Mensen geven mee de democratie vorm en zijn in hun doen en laten – al dan niet bewust – per definitie ‘politiek’ bezig. Ze zijn niet louter ‘klant’ of ‘afnemer van diensten’ en organiseren zich voor talloze kwesties in grotere verbanden. Betrek die burgers en organisaties actief bij (grote en kleine) beslissingen en durf je te laten uitdagen. Heb specifieke aandacht voor organisaties van mensen wiens stem zelden gehoord wordt. Beschouw hen als kritische partners, waardeer hun expertise en geef hen verantwoordelijkheid in plaats van het initiatief over te nemen, hen te instrumentaliseren, te betuttelen of te demotiveren met overbodige of onaangepaste regels.

5. Ambieer en organiseer oplossingen die beleidstermijnen overstijgen

Korte termijn-denken beheerst de beleidscultuur op alle beleidsniveaus in België. In tijden van alsmaar snellere maatschappelijke ontwikkelingen is deze permanente ‘campagnemodus’ en onderling geruzie de slechtste optie. Het is integendeel cruciaal om strategisch na te denken over toekomstscenario’s. Met inbreng van alle meningen en invalshoeken, maar met het doel om tijdig weloverwogen keuzes te maken die toekomstbestendig zijn en niet stoppen bij de volgende verkiezingen. Schrijf en promoot een ambitieuze toekomstvisie die geen sciencefiction is, maar waar mensen kunnen in geloven en hoop uit putten.

6. Globale problemen vergen een globale aanpak en oplossing

Klimaatverstoring, migratie, energie, armoede, oorlog, AI,… Het zijn niet alleen hele complexe thema’s, ze zijn ook met elkaar geconnecteerd in een wereldwijd, fijnmazig kluwen van belangen. Maatregelen en oplossingen moeten uiteraard rekening houden met lokale contexten, maar erken tegelijk de nood aan brede partnerschappen binnen Europa en wereldwijd. Kies voor een globale blik en dito maatregelen en leg uit waarom dit nodig is.

Zes principes voor sterke regeerakkoorden

Onderteken mee

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.