Terug

Indien u als organisatie een kennismaking met het leven in armoede zoekt, kan het Netwerk tegen Armoede u een éénmalige vorming aanbieden. Tijdens een ééndaagse vorming krijgt u een inleiding in de theoretische kaders en de leefwereld van mensen in armoede.

"Je leert op een realistische manier omgaan met welke drempels er zijn voor mensen in armoede om aan vrijetijdsparticipatie te doen - via de vorming leer je deze drempels wegwerken." (Ruben Lust, stafmedewerker dienst cultuur, Roeselare)

  • Bent u een erkende en gesubsidieerde sociaal-culturele organisatie, een vzw, een vrijetijdsdienst, een bibliotheek, een cultuur- of gemeenschapscentrum, een cultuurbeleidscoördinator of een bovenlokale cultuuraanbieder zoals vb. een museum? Dan kan u deelnemen aan de vorming 'Inzicht in armoede' voor cultuuraanbieders, vrijetijdsdiensten en verenigingen, een tweedaagse kennismaking met een leven in armoede.

  • Bent u een sportfunctionaris, een sportpromotor, een sportclubondersteuner, een sportfederatie, een Bloso-medewerker? Dan kan u deelnemen aan de vorming "inzicht in armoede" voor sportaanbieders, een tweedaagse kennismaking met een leven in armoede.

Neem voor een offerte contact op via mail vorming@netwerktegenarmoede.be

Een eenmalige vorming kan inzicht bieden in wat het betekent om in armoede te leven.

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.