# Nieuws

Vrijwilligers zoeken werk op 17 oktober

17/05/2019

De Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) zijn op zoek naar vrijwilligerswerk voor één dag. Op donderdag 17 oktober 2019 organiseren zij een gemeenschappelijke Solidariteitsdag. Doel is om de collega‚'s, allemaal federale ambtenaren van de ...

Lees meer
# Aanbeveling # Nieuws # Armoede # Hulp- en dienstverlening # Inkomen # Werk

Tien prioriteiten voor de verkiezingen 2019

12/05/2019

De Vlaamse, federale en Europese verkiezingen komen steeds dichterbij. Op 26 mei trekken we alweer naar de stembus. Het Netwerk tegen Armoede wil graag tien prioriteiten verwezenlijkt zien in de volgende regeerperiode. de prioriteiten zullen de basisleidraad vormen bij de onderhandelingen voor het regeerakkoord. De tien prioriteiten bestrijken verschillende grondrechten. Zo pleit het Netwerk natuurlijk voor het optrekken van de laagste uitkeringen tot de Europese armoedegrens, maar ook voor een garantie op duurzaam en kwaliteitsvol werk, een veralgemeende derdebetalersregeling, een automatische toekenning van sociale tarieven voor abonnementen van openbaar vervoer, etc.

Lees meer Download
# Nieuws # Armoede

Studiedag 22 november (nieuwe datum!): Dialoog versterken in tijden van wantrouwen

10/05/2019

Hoe versterk je de dialoog met en tussen kwetsbare mensen in een tijd waarin het wantrouwen onze samenleving tekent? De Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen zoekt naar antwoorden op die vragen tijdens een studiedag naar aanleiding van de ...

Lees meer
# Nieuws # Wonen, water, energie

28 organisaties en 42 academici spannen Woonzaak aan tegen Vlaamse overheid

06/05/2019

De Vlaamse wooncrisis grijpt steeds verder om zich heen. Meer dan de helft van de 240.000 huurders die recht hebben op een sociale woning, staan (vaak jarenlang) op de wachtlijst. 260.000 private huurders leven in een woning van ondermaatse ...

Lees meer
# Nieuws # Hulp- en dienstverlening # Klimaat

Armoedeorganisaties en Youthforclimate samen op straat voor sociaal klimaatbeleid

02/05/2019

Klimaat- en sociaal beleid zijn geen tegengestelden van elkaar, maar hebben elkaar net nodig. Dat is de boodschap die armoedeverenigingen vandaag gaven tijdens de wekelijkse klimaatmars van #youthforclimate. Een delegatie van verschillende sociale ...

Lees meer
# Nieuws

Overlegdag op 21 over wonen, collectieve schuldenregeling en duurzaamheid/sociale rechtvaardigheid

23/04/2019

Onze volgende overlegdag met verenigingen vindt plaats op dinsdag 21 mei 2019 bij het Netwerk tegen Armoede. We starten met onthaal vanaf 9u30. De werkgroepen gaan door van 10u tot 12u30. Jullie kunnen kiezen tussen volgende 3 thema‚'s: ¬∑ Wonen en armo ...

Lees meer
# Nieuws

Gezocht: ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting voor deelname aan thesisonderzoek

22/04/2019

Margo Douliez is een masterstudente agogische wetenschappen en doet voor haar thesis onderzoek naar ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Meer bepaald wil ze een vergelijking maken tussen ervaringsdeskundigen die de opleiding bij ...

Lees meer
# Nieuws

Intervisie mensen zonder papieren en met een precair verblijfsstatuut op 16 mei

22/04/2019

Op 16 mei organiseert het Netwerk tegen Armoede een intervisie voor werkers van verenigingen die met mensen zonder wettig verblijf of mensen met een precair verblijfstatuut werken. Meer en meer verenigingen krijgen deze doelgroepen over de vloer. ...

Lees meer
# Nieuws

Op zoek naar ervaringen met MyTrusto en andere private schuldbemiddelaars

22/04/2019

Jullie hebben ongetwijfeld ook al gemerkt dat er een nieuwe speler actief is in schuldenland: MyTrusto. Zij onderhandelen voor mensen een afbetalingsplan met al hun schuldeisers en volgen dit dan verder mee op. Mensen betalen voor deze dienst een ...

Lees meer
# Nieuws

Vormingsdag voor vrijwilligers op 18 mei (nieuwe datum!)

22/04/2019

Het Netwerk tegen Armoede organiseert een boeiende dag vorming voor vrijwilligers van onze verenigingen waar armen het woord nemen. Volgende vragen komen aan bod: Hoe kijken we naar armoede? En wat is structurele armoedebestrijding volgens ...

Lees meer
# Nieuws # Werk

Alleenstaande moeders stigmatiseren lost drempels kinderopvang niet op

19/04/2019

Burgemeester D'haese van Aalst kreeg terecht een storm aan kritiek te verwerken toen hij op Facebook trots meldde dat hij een 'allochtone moeder de mantel had uitgeveegd'. Die had haar kinderen alleen thuis gelaten omdat ze moest werken en geen ...

Lees meer
# Nieuws # Inkomen

Te lage inkomens en stijgende prijzen zijn oorzaken van schulden

17/04/2019

Incassobureau's proberen met 'eigen cijfers' te bewijzen dat schulden vooral te maken hebben met nalatigheid of onwil. De realiteit blijkt weerbarstiger. Schulden zijn het vaakst overlevingsschulden, omdat men niet de middelen heeft om ...

Lees meer
# Nieuws # Inkomen

Armoede halveren is perfect mogelijk

11/04/2019

De campagne #Komafmetarmoede daagt de politieke partijen uit om te kiezen voor een moedig armoedebeleid. Een beleid dat langdurig en fors inzet op armoedebestrijding is immers perfect mogelijk door bestaande budgetten te heroriënteren en anders te ...

Lees meer
# Nieuws

21 jaar T'hope en 10 jaar Jakedoe op 27 april in Roeselare

05/04/2019

Al een heel jaar viert T‚'hope zijn 20-jarig bestaan als Welzijnsschakel én Vereniging waar armen het woord nemen. 20 jaar armoedebestrijding! Maar ook 20 jaar ontmoeting, vriendschap, samenzijn, hard werken, schone momenten, moeilijke verhalen en ve ...

Lees meer
# Nieuws

Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede

05/04/2019

De komende weken laten wij onze #stemmentegenarmoede aan het woord in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei. Mensen in armoede schuiven waardige inkomens en betaalbaar wonen naar voor als absolute topprioriteiten. Willen de volgende Vlaamse en ...

Lees meer
# Nieuws

Subsidies voor bovenlokale culturele projecten

05/04/2019

De eerste ronde van de projectsubsidies via het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking is van start gegaan. Culturele en jeugdactoren, openbare besturen en niet-commerciële verenigingen met rechtspersoon, gelieerd aan kunsten, cultureel erfgoed, ...

Lees meer
# Nieuws

Subsidies voor sociaal-culturele organisaties met laboratoriumrol

05/04/2019

Op 15 april start de nieuwe indienronde voor bovenlokale sociaal-culturele projecten. Ook dit jaar ligt de focus weer volledig op projecten die de laboratoriumrol binnen het sociaal-cultureel werk stimuleren. Bedoeling is dat organisaties via ...

Lees meer
# Nieuws

Subsidies voor sociaal-culturele volwassenenorganisaties

05/04/2019

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties kunnen tot uiterlijk 31 december 2019 een subsidieaanvraag indienen voor de beleidsperiode 2021-2025. Organisaties die een bijdrage leveren aan het doel van het 'decreet houdende de subsidiëring en erkenning ...

Lees meer
# Nieuws

Vernieuwde gratis vrijwilligersverzekering, niet langer voor verenigingen waar armen het woord nemen

05/04/2019

Op 1 april werd de nieuwe gratis vrijwilligersverzekering gelanceerd vanuit de Vlaamse overheid (dit viel vroeger onder de bevoegdheid van de provincies). Door veranderingen in de erkenningscriteria komen vzw's met betaald personeel niet meer in ...

Lees meer
# Nieuws

Week van Verbondenheid met als centraal thema armoede: van 31 mei tot 9 juni

05/04/2019

De Week van Verbondheid, een initiatief van Bond Zonder Naam, zet dit jaar van 31 mei tot 9 juni armoede als thema centraal. Tijdens de week wordt stilgestaan bij eenzaamheid in relatie tot armoede en hoe die eenzaamheid kan doorbroken worden. Samen ...

Lees meer
# Nieuws # Inkomen

Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede

04/04/2019

De komende weken laten wij onze #stemmentegenarmoede aan het woord in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei. Mensen in armoede schuiven waardige inkomens en betaalbaar wonen naar voor als absolute topprioriteiten. Willen de volgende Vlaamse en ...

Lees meer
# Nieuws # Onderwijs

Geen enkele reden om maximumfactuur in secundair onderwijs nog langer uit te stellen

03/04/2019

De Studiekostenmonitor die de Vlaamse regering liet uitvoeren voor het secundair onderwijs slaat nagels met koppen. Gemiddeld betalen ouders in de eerste graad een factuur van €945,50, los van het vervoer. Vervoerskosten doen de schoolfactuur tot r ...

Lees meer
# Nieuws # Klimaat

Klimaatmars op 2 mei met armoedeverenigingen op kop

31/03/2019

De klimaatmarsen van Youth for Climate gaan onverminderd door en men wil nu elke donderdag een specifieke doelgroep extra onder de aandacht brengen. Op 2 mei zullen armoedeverenigingen de kop van de betoging vormen. Wij roepen daarom, samen met ...

Lees meer
# Nieuws # Inkomen

Politieke partijen engageren zich om inkomens op te trekken tot Europese armoedegrens

28/03/2019

In het kader van de federale verkiezingen op 26 mei heeft het Belgisch Minimum Inkomen Netwerk (BMIN) op 28 maart een groot politiek debat georganiseerd over één van de belangrijkste maatregelen om mensen uit de armoede te halen: het optrekken van d ...

Lees meer
# Nieuws # Armoede

De stressweg: vorming voor sterke hulpverleningsgesprekken

25/03/2019

Mensen in armoede ervaren heel wat stress in (hulpverlenings)gesprekken. Terwijl die gesprekken helpend bedoeld zijn, hebben ze vaak het omgekeerde effect. De mensen van onze vereniging De Zuidpoort in Gent doken in het thema, maakten er ...

Lees meer
# Nieuws

Geef je input over rekeningrijden (tussen 23 april en 9 mei)

22/03/2019

Zoals je wellicht al gelezen hebt in de media is deze Vlaamse regering een studie gestart naar de haalbaarheid van het rekeningrijden. Ook het Netwerk tegen Armoede mag daar input geven op basis van hoe mensen in armoede er tegenaan kijken. De ...

Lees meer
# Nieuws

Go with the Velo

22/03/2019

Cera, KBC, Mobiel 21 en vele trappende partners, waaronder Netwerk tegen Armoede, lanceren Go With The Velo: een brede projectoproep die fietsambassadeurs binnen verenigingen, organisaties, communities, bedrijven en overheden aanspoort om hun ...

Lees meer
# Nieuws

Werkingsverslag voor de Vlaamse overheid

22/03/2019

Het formulier voor het werkingsverslag van 2018 vind je op de website van het departement Welzijn en Samenleving. Weet dat er extra aandacht gaat naar de opvolging van de kwaliteitseisen en de betrokkenheid van mensen in armoede in de eigen ...

Lees meer
# Nieuws # Armoede # Diversiteit

DIVA's: Meer begrip voor armoede bij vrouwen met migratieachtergrond door ontmoeting en dialoog

19/03/2019

Het Minderhedenforum, KVLV Vrouwen met vaart en het Netwerk tegen Armoede bundelden hun expertise voor meer sensibilisering rond armoede bij vrouwen met een migratieachtergrond. Het Cera-project ‚'DIVA‚'s Samen tegen armoede‚' realiseerde, in vier Vlaam ...

Lees meer
# Nieuws

Basisvorming voor werkers uit verenigingen vanaf 16 mei bij Netwerk tegen Armoede

16/03/2019

De basisvorming voor werkers start in mei 2019. Ze is in de eerste plaats bedoeld voor nieuwe medewerkers van de verenigingen. De basisvorming gaat over de verschillende aspecten van het werk binnen een vereniging waar armen het woord nemen: wat is ...

Lees meer

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.