# Nieuws # Hulp- en dienstverlening

Sociaal klimaatbeleid is kwestie van politieke moed

03/06/2019

Ook na de verkiezingen is de nood aan een sociaal klimaatbeleid niet verdwenen. Waar mensen in armoede vaak al, noodgedwongen, leven met een kleine ecologische voetafdruk, wordt het hen tegelijk moeilijk gemaakt om milieuvriendelijke keuzes te ...

Lees meer
# Nieuws

Algemene oproep werkingsverslagen

31/05/2019

Ondertussen hebben alle verenigingen hun werkingsverslag bij de Vlaamse overheid ingediend. Langs deze weg een oproep om jullie ingediende werkingsverslag ook aan ons te bezorgen. Dit is één van de manieren waarop wij de vinger aan de pols houden. V ...

Lees meer
# Nieuws

Flyers voor17 oktober

31/05/2019

Zoals elk jaar hebben de verenigingen de mogelijkheid om flyers te bestellen voor de lokale acties met ons centrale campagnebeeld. Dat beeld zal beschikbaar zijn eind juni, maar om al een idee te geven, krijgen jullie hier al een voorsmaakje. Voor ...

Lees meer
# Nieuws

Forum statuut samenwonende op 6 juni in Brussel

31/05/2019

Het volgende forum komt er snel aan en wordt heel bijzonder. Over een onderwerp dat ons allemaal héél erg aan het hart gaat: de -vaak héél negatieve- gevolgen op ons inkomen van ‚'samenwonen‚' (of iets dat daar wordt onder verstaan‚...) Ik heb een werkloosh ...

Lees meer
# Nieuws

Kinderboeken beschikbaar na actie van Libelle

31/05/2019

Vorig jaar organiseerde Libelle een grote inzamelactie van kinderboeken, gekoppeld aan redactionele stukken over kinderarmoede en leesbevordering bij kwetsbare groepen. Een groot deel van de boeken werd via Kind en Gezin verspreid onder kinderen in ...

Lees meer
# Nieuws # Wonen, water, energie

Debietbegrenzing biedt onvoldoende garanties op menswaardig leven

30/05/2019

De Vlaamse regering wijzigt principieel het besluit van het algemeen waterverkoopreglement dat de rechten en plichten van de watermaatschappijen, rioolbeheerders en klanten regelt. Een belangrijke wijziging is de invoering van een debietbegrenzing. ...

Lees meer
# Nieuws # Armoede

#komafmetarmoede: schud politici wakker met een concreet voorstel

29/05/2019

Deel & steun mee de #Komafmetarmoede campagne! Hoe doe je dat? Ga naar www.komafmetarmoede.be Kies een voorstel en daarna de kandidaat die je wilt wakker schudden. Zo dagen we onze verkozen politici uit om minstens één voorstel te adopteren. Maak zo m ...

Lees meer
# Nieuws # Armoede

De Zuidpoort en ATD Vierde wereld winnen Federale Prijs Armoedebestrijding

22/05/2019

De Zuidpoort en ATD Vierde Wereld werden vandaag allebei bekroond met de Federale Prijs Armoedebestrijding. Een mooie erkenning waar beide verenigingen terecht trots op zijn. De financiële beloning die eraan verbonden is, zullen beide organisaties ...

Lees meer
# Nieuws # Gezondheid

Grote Geldenquête legt falen van armoedebeleid bloot

20/05/2019

Een kwart van de Vlaming voelt zich arm, blijkt uit de Grote Geldenquête van het VTM-programma Telefacts. 5 % voelt zich heel kwetsbaar, maar een veel grotere groep van nog eens 20 % komt in de problemen bij de eerstvolgende financiële tegenslag. De r ...

Lees meer
# Nieuws

Ontbijtsessie op 14 juni in Leuven: Aansprakelijkheid als bestuurder

17/05/2019

De nieuwe wetgeving op vennootschappen en verenigingen heeft ook de regels rond aansprakelijkheid als bestuurder gewijzigd. Niet onbelangrijk voor wie zich in onze verenigingen engageert in de Raad van Bestuur. De nieuwe wetgeving geeft duidelijke ...

Lees meer
# Nieuws

Vrijwilligers zoeken werk op 17 oktober

17/05/2019

De Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) zijn op zoek naar vrijwilligerswerk voor één dag. Op donderdag 17 oktober 2019 organiseren zij een gemeenschappelijke Solidariteitsdag. Doel is om de collega‚'s, allemaal federale ambtenaren van de ...

Lees meer
# Aanbeveling # Nieuws # Armoede # Hulp- en dienstverlening # Inkomen # Werk

Tien prioriteiten voor de verkiezingen 2019

12/05/2019

De Vlaamse, federale en Europese verkiezingen komen steeds dichterbij. Op 26 mei trekken we alweer naar de stembus. Het Netwerk tegen Armoede wil graag tien prioriteiten verwezenlijkt zien in de volgende regeerperiode. de prioriteiten zullen de basisleidraad vormen bij de onderhandelingen voor het regeerakkoord. De tien prioriteiten bestrijken verschillende grondrechten. Zo pleit het Netwerk natuurlijk voor het optrekken van de laagste uitkeringen tot de Europese armoedegrens, maar ook voor een garantie op duurzaam en kwaliteitsvol werk, een veralgemeende derdebetalersregeling, een automatische toekenning van sociale tarieven voor abonnementen van openbaar vervoer, etc.

Lees meer Download
# Nieuws # Armoede

Studiedag 22 november (nieuwe datum!): Dialoog versterken in tijden van wantrouwen

10/05/2019

Hoe versterk je de dialoog met en tussen kwetsbare mensen in een tijd waarin het wantrouwen onze samenleving tekent? De Beweging van Mensen met Laag Inkomen en Kinderen zoekt naar antwoorden op die vragen tijdens een studiedag naar aanleiding van de ...

Lees meer
# Nieuws # Wonen, water, energie

28 organisaties en 42 academici spannen Woonzaak aan tegen Vlaamse overheid

06/05/2019

De Vlaamse wooncrisis grijpt steeds verder om zich heen. Meer dan de helft van de 240.000 huurders die recht hebben op een sociale woning, staan (vaak jarenlang) op de wachtlijst. 260.000 private huurders leven in een woning van ondermaatse ...

Lees meer
# Nieuws # Hulp- en dienstverlening # Klimaat

Armoedeorganisaties en Youthforclimate samen op straat voor sociaal klimaatbeleid

02/05/2019

Klimaat- en sociaal beleid zijn geen tegengestelden van elkaar, maar hebben elkaar net nodig. Dat is de boodschap die armoedeverenigingen vandaag gaven tijdens de wekelijkse klimaatmars van #youthforclimate. Een delegatie van verschillende sociale ...

Lees meer
# Nieuws

Overlegdag op 21 over wonen, collectieve schuldenregeling en duurzaamheid/sociale rechtvaardigheid

23/04/2019

Onze volgende overlegdag met verenigingen vindt plaats op dinsdag 21 mei 2019 bij het Netwerk tegen Armoede. We starten met onthaal vanaf 9u30. De werkgroepen gaan door van 10u tot 12u30. Jullie kunnen kiezen tussen volgende 3 thema‚'s: ¬∑ Wonen en armo ...

Lees meer
# Nieuws

Gezocht: ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting voor deelname aan thesisonderzoek

22/04/2019

Margo Douliez is een masterstudente agogische wetenschappen en doet voor haar thesis onderzoek naar ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Meer bepaald wil ze een vergelijking maken tussen ervaringsdeskundigen die de opleiding bij ...

Lees meer
# Nieuws

Intervisie mensen zonder papieren en met een precair verblijfsstatuut op 16 mei

22/04/2019

Op 16 mei organiseert het Netwerk tegen Armoede een intervisie voor werkers van verenigingen die met mensen zonder wettig verblijf of mensen met een precair verblijfstatuut werken. Meer en meer verenigingen krijgen deze doelgroepen over de vloer. ...

Lees meer
# Nieuws

Op zoek naar ervaringen met MyTrusto en andere private schuldbemiddelaars

22/04/2019

Jullie hebben ongetwijfeld ook al gemerkt dat er een nieuwe speler actief is in schuldenland: MyTrusto. Zij onderhandelen voor mensen een afbetalingsplan met al hun schuldeisers en volgen dit dan verder mee op. Mensen betalen voor deze dienst een ...

Lees meer
# Nieuws

Vormingsdag voor vrijwilligers op 18 mei (nieuwe datum!)

22/04/2019

Het Netwerk tegen Armoede organiseert een boeiende dag vorming voor vrijwilligers van onze verenigingen waar armen het woord nemen. Volgende vragen komen aan bod: Hoe kijken we naar armoede? En wat is structurele armoedebestrijding volgens ...

Lees meer
# Nieuws # Werk

Alleenstaande moeders stigmatiseren lost drempels kinderopvang niet op

19/04/2019

Burgemeester D'haese van Aalst kreeg terecht een storm aan kritiek te verwerken toen hij op Facebook trots meldde dat hij een 'allochtone moeder de mantel had uitgeveegd'. Die had haar kinderen alleen thuis gelaten omdat ze moest werken en geen ...

Lees meer
# Nieuws # Inkomen

Te lage inkomens en stijgende prijzen zijn oorzaken van schulden

17/04/2019

Incassobureau's proberen met 'eigen cijfers' te bewijzen dat schulden vooral te maken hebben met nalatigheid of onwil. De realiteit blijkt weerbarstiger. Schulden zijn het vaakst overlevingsschulden, omdat men niet de middelen heeft om ...

Lees meer
# Nieuws # Inkomen

Armoede halveren is perfect mogelijk

11/04/2019

De campagne #Komafmetarmoede daagt de politieke partijen uit om te kiezen voor een moedig armoedebeleid. Een beleid dat langdurig en fors inzet op armoedebestrijding is immers perfect mogelijk door bestaande budgetten te heroriënteren en anders te ...

Lees meer
# Nieuws

21 jaar T'hope en 10 jaar Jakedoe op 27 april in Roeselare

05/04/2019

Al een heel jaar viert T‚'hope zijn 20-jarig bestaan als Welzijnsschakel én Vereniging waar armen het woord nemen. 20 jaar armoedebestrijding! Maar ook 20 jaar ontmoeting, vriendschap, samenzijn, hard werken, schone momenten, moeilijke verhalen en ve ...

Lees meer
# Nieuws

Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede

05/04/2019

De komende weken laten wij onze #stemmentegenarmoede aan het woord in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei. Mensen in armoede schuiven waardige inkomens en betaalbaar wonen naar voor als absolute topprioriteiten. Willen de volgende Vlaamse en ...

Lees meer
# Nieuws

Subsidies voor bovenlokale culturele projecten

05/04/2019

De eerste ronde van de projectsubsidies via het nieuwe decreet bovenlokale cultuurwerking is van start gegaan. Culturele en jeugdactoren, openbare besturen en niet-commerciële verenigingen met rechtspersoon, gelieerd aan kunsten, cultureel erfgoed, ...

Lees meer
# Nieuws

Subsidies voor sociaal-culturele organisaties met laboratoriumrol

05/04/2019

Op 15 april start de nieuwe indienronde voor bovenlokale sociaal-culturele projecten. Ook dit jaar ligt de focus weer volledig op projecten die de laboratoriumrol binnen het sociaal-cultureel werk stimuleren. Bedoeling is dat organisaties via ...

Lees meer
# Nieuws

Subsidies voor sociaal-culturele volwassenenorganisaties

05/04/2019

Sociaal-culturele volwassenenorganisaties kunnen tot uiterlijk 31 december 2019 een subsidieaanvraag indienen voor de beleidsperiode 2021-2025. Organisaties die een bijdrage leveren aan het doel van het 'decreet houdende de subsidiëring en erkenning ...

Lees meer
# Nieuws

Vernieuwde gratis vrijwilligersverzekering, niet langer voor verenigingen waar armen het woord nemen

05/04/2019

Op 1 april werd de nieuwe gratis vrijwilligersverzekering gelanceerd vanuit de Vlaamse overheid (dit viel vroeger onder de bevoegdheid van de provincies). Door veranderingen in de erkenningscriteria komen vzw's met betaald personeel niet meer in ...

Lees meer
# Nieuws

Week van Verbondenheid met als centraal thema armoede: van 31 mei tot 9 juni

05/04/2019

De Week van Verbondheid, een initiatief van Bond Zonder Naam, zet dit jaar van 31 mei tot 9 juni armoede als thema centraal. Tijdens de week wordt stilgestaan bij eenzaamheid in relatie tot armoede en hoe die eenzaamheid kan doorbroken worden. Samen ...

Lees meer

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.