# Nieuws # Inkomen

Onze verkiezingscampagne: #stemmentegenarmoede

04/04/2019

De komende weken laten wij onze #stemmentegenarmoede aan het woord in aanloop naar de verkiezingen van 26 mei. Mensen in armoede schuiven waardige inkomens en betaalbaar wonen naar voor als absolute topprioriteiten. Willen de volgende Vlaamse en ...

Lees meer
# Nieuws # Onderwijs

Geen enkele reden om maximumfactuur in secundair onderwijs nog langer uit te stellen

03/04/2019

De Studiekostenmonitor die de Vlaamse regering liet uitvoeren voor het secundair onderwijs slaat nagels met koppen. Gemiddeld betalen ouders in de eerste graad een factuur van €945,50, los van het vervoer. Vervoerskosten doen de schoolfactuur tot r ...

Lees meer
# Nieuws # Klimaat

Klimaatmars op 2 mei met armoedeverenigingen op kop

31/03/2019

De klimaatmarsen van Youth for Climate gaan onverminderd door en men wil nu elke donderdag een specifieke doelgroep extra onder de aandacht brengen. Op 2 mei zullen armoedeverenigingen de kop van de betoging vormen. Wij roepen daarom, samen met ...

Lees meer
# Nieuws # Inkomen

Politieke partijen engageren zich om inkomens op te trekken tot Europese armoedegrens

28/03/2019

In het kader van de federale verkiezingen op 26 mei heeft het Belgisch Minimum Inkomen Netwerk (BMIN) op 28 maart een groot politiek debat georganiseerd over één van de belangrijkste maatregelen om mensen uit de armoede te halen: het optrekken van d ...

Lees meer
# Nieuws # Armoede

De stressweg: vorming voor sterke hulpverleningsgesprekken

25/03/2019

Mensen in armoede ervaren heel wat stress in (hulpverlenings)gesprekken. Terwijl die gesprekken helpend bedoeld zijn, hebben ze vaak het omgekeerde effect. De mensen van onze vereniging De Zuidpoort in Gent doken in het thema, maakten er ...

Lees meer
# Nieuws

Geef je input over rekeningrijden (tussen 23 april en 9 mei)

22/03/2019

Zoals je wellicht al gelezen hebt in de media is deze Vlaamse regering een studie gestart naar de haalbaarheid van het rekeningrijden. Ook het Netwerk tegen Armoede mag daar input geven op basis van hoe mensen in armoede er tegenaan kijken. De ...

Lees meer
# Nieuws

Go with the Velo

22/03/2019

Cera, KBC, Mobiel 21 en vele trappende partners, waaronder Netwerk tegen Armoede, lanceren Go With The Velo: een brede projectoproep die fietsambassadeurs binnen verenigingen, organisaties, communities, bedrijven en overheden aanspoort om hun ...

Lees meer
# Nieuws

Werkingsverslag voor de Vlaamse overheid

22/03/2019

Het formulier voor het werkingsverslag van 2018 vind je op de website van het departement Welzijn en Samenleving. Weet dat er extra aandacht gaat naar de opvolging van de kwaliteitseisen en de betrokkenheid van mensen in armoede in de eigen ...

Lees meer
# Nieuws # Armoede # Diversiteit

DIVA's: Meer begrip voor armoede bij vrouwen met migratieachtergrond door ontmoeting en dialoog

19/03/2019

Het Minderhedenforum, KVLV Vrouwen met vaart en het Netwerk tegen Armoede bundelden hun expertise voor meer sensibilisering rond armoede bij vrouwen met een migratieachtergrond. Het Cera-project ‚'DIVA‚'s Samen tegen armoede‚' realiseerde, in vier Vlaam ...

Lees meer
# Nieuws

Basisvorming voor werkers uit verenigingen vanaf 16 mei bij Netwerk tegen Armoede

16/03/2019

De basisvorming voor werkers start in mei 2019. Ze is in de eerste plaats bedoeld voor nieuwe medewerkers van de verenigingen. De basisvorming gaat over de verschillende aspecten van het werk binnen een vereniging waar armen het woord nemen: wat is ...

Lees meer
# Nieuws

Fonds Celina Ramos steunt kleinschalige sociale projecten

16/03/2019

Het Fonds Celina Ramos, binnen de Koning Boudewijnstichting, geeft eenmalige steun aan kleinschalige projecten die heel concreet op het terrein het verschil maken voor kwetsbare mensen. De eenmalige steun bedraagt maximaal €2.500. Alle info vind je h ...

Lees meer
# Nieuws

Jongerentraject onderwijs draait op volle toeren

16/03/2019

Met een rafting op de Gentse wateren, zo begon het traject in de zomer van 2017 met de jongerenwerkingen van het Netwerk tegen Armoede. Intussen is er heel wat werk verzet. We testten allerlei werkvormen uit om het thema uit te diepen en te zoeken ...

Lees meer
# Nieuws # Aanbeveling # Hulp- en dienstverlening # Digitalisering

Online bankieren is hoge drempel voor veel mensen in armoede

16/03/2019

Steeds meer banken verkleinen hun kantorennetwerk en verwijzen hun klanten door naar online bankieren. Praktisch en toegankelijk, behalve als je niet het budget hebt voor een computer of een smartphone of moeilijk kunt omgaan met digitale toepassingen.

Lees meer
# Nieuws # Hulp- en dienstverlening # Digitalisering

Online bankieren is hoge drempel voor veel mensen in armoede

16/03/2019

Steeds meer banken verkleinen hun kantorennetwerk en verwijzen hun klanten door naar online bankieren. Praktisch en toegankelijk, behalve als je niet het budget hebt voor een computer of een smartphone of moeilijk kunt omgaan met digitale ...

Lees meer
# Nieuws

Praktische werkwinkels: onderhandelen met lokaal beleid

16/03/2019

Sinds januari 2019 hebben alle steden en gemeenten een nieuw bestuur. Structureel armoede bestrijden doen we samen op Vlaams en federaal niveau. Maar ook jullie lokaal bestuur kan hierin een verschil maken. Als vereniging willen we mee aan tafel ...

Lees meer
# Nieuws

Samen tegen onbetaalde schoolfacturen: Openvenstermomenten

16/03/2019

Hoe werk je een armoede- en kostenbeleid uit op school en met welke partners kun je daarvoor aan de slag? Binnen het project Samen tegen onbetaalde schoolfacturen probeert Netwerkt tegen Armoede, samen met andere organisaties, directies en ...

Lees meer
# Nieuws # Hulp- en dienstverlening

Boetebeleid overheidsbedrijven is onmenselijk hard

15/03/2019

De verhalen over het harde invorderingsbeleid bij de NMBS is helaas geen alleenstaand geval. Ook bij De Lijn en bij de fiscus horen we gelijkaardige signalen, terwijl overheidsbedrijven net het goede voorbeeld zouden moeten geven. De huidige aanpak ...

Lees meer
# Nieuws # Wonen, water, energie

Steeds meer mensen vrezen hun huis niet meer te kunnen verwarmen

15/03/2019

Energiearmoede is en blijft een groot probleem in ons land. Vooral alleenstaanden, eenoudergezinnen en vrouwen ouder dan 65 dreigen in de problemen te komen met hun energiefactuur. Een en ander blijtk uit de energiebarometer van de Koning ...

Lees meer
# Nieuws # Onderwijs

Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen

14/03/2019

Op 14 maart kregen de projectmedewerkers van 'Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen' de kans om in dialoog te gaan over het project met de volksvertegenwoordigers in de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement. Eerst stelden ze het project voor, ...

Lees meer
# Nieuws

Kom mee betogen voor het klimaat of laat je naam meedragen op 15 maart

09/03/2019

Het Netwerk tegen Armoede werkt mee aan het initiatief van Welzijnsschakels om mee te betogen op de klimaatmars van nu 15 maart. Daarbij willen we ook aan mensen die niet op de betoging geraken, de kans geven om toch aanwezig te zijn. We zullen ...

Lees meer
# Nieuws # Armoede

Internationale Vrouwendag: Ook vrouwen in armoede blijven strijden voor rechten

08/03/2019

Heeft een Internationale Vrouwendag nog zin, vraagt journaliste Inge Vrancken zich af op de VRT-podcast Podvis. Ja, zo blijkt, de kloof tussen mannen en vrouwen is nog niet gedicht, ook niet als het over armoede gaat. Vrouwen zijn extra kwetsbaar ...

Lees meer
# Nieuws # Hulp- en dienstverlening

4 juni (nieuwe datum!): Inspiratiemoment Brugfigurenproject Eeklo

07/03/2019

In Eeklo zijn ze al even aan de slag met brugfiguren. Tijd voor een stand van zaken en uitwisseling met wie interesse heeft in het project of er zelf mee aan de slag wil. In vier workshops willen Wijkcentrum De Kring en partners het gesprek aangaan ...

Lees meer
# Nieuws # Wonen, water, energie

Mensen in armoede zijn al klimaatbewust, uit pure noodzaak

28/02/2019

Mensen in armoede houden hun ecologische voetafdruk nu al zo klein mogelijk, uit pure noodzaak. Tegelijk staan ze voor een aantal drempels waar ze zelf te weinig vat op hebben. Wie in een slecht geIsoleerde huurwoning leeft, krijgt zijn ...

Lees meer
# Nieuws

Projectoproep Welzijnszorg

28/02/2019

Welzijnszorg geeft tot ongeveer €5.000 steun per jaar aan. Wie graag kans maakt op een financieel duwtje in de rug, kan nog tot midden april een aanvraag indienen. Steun kan gaan naar organisaties die op een intensieve manier willen samenwerken met W ...

Lees meer
# Nieuws

Stel je kandidaat voor de Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg

28/02/2019

Welzijnszorg reikt elk jaar de Prijs Armoede Uitsluiten uit. Daarmee wil men organisaties in de kijker zetten die zich op een bijzondere manier engageren in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Uit de inzendingen worden twaalf ...

Lees meer
# Nieuws

Studiedag onbetaalde facturen bij zorginstellingen: 21 maart in Brussel

28/02/2019

Zorgnet-Icuro, de koepel van christelijke zorginstellingen, deed een onderzoek naar het invorderingsbeleid van die instellingen. Hoe gaan zij om met onbetaalde facturen en, meer specifiek, hoe verloopt de communicatie naar kwetsbare groepen, onder ...

Lees meer
# Nieuws

Artikel 23: stem op onze prioriteiten!

21/02/2019

Hart Boven Hard en Tam Tam voeren samen campagne rond de sociale grondrechten, vervat in artikel 23. Momenteel houden zij een grote bevraging over welke voorstellen rond artikel 23 de echte topprioriteiten moeten worden richting de verkiezingen ...

Lees meer
# Nieuws

Innovatieve projecten rond betaalbaar wonen voor mensen in armoede

21/02/2019

Betaalbaar wonen blijft een grote uitdaging voor veel mensen in armoede. Er blijft een groot tekort aan kwaliteitsvolle en betaalbare woningen en de wachtlijsten in de sociale huisvesting blijven groeien. Het Fonds Barones Monique Van Oldenzeel tot ...

Lees meer
# Nieuws

Koffie + Coaching voor lokale netwerken vrijetijdsparticipatie

21/02/2019

Demos voorziet de komende maanden extra ondersteuning voor lokale netwerken die een nieuwe nota vrijetijdsparticipatie willen indienen. In maart en april staan vijf regionale momenten ‚'Koffie + Coaching‚' gepland om bestaande lokale netwerken een duw ...

Lees meer
# Nieuws

Praktijktafel (Door)start voor je lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie: 29 maart in Mechelen

21/02/2019

Lokale netwerken die een nieuwe afsprakennota 'vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede' willen indienen, kunnen op vrijdag 29 maart in Mechelen de praktijktafel van Demos bijwonen over de (door)start van lokale netwerken. Er is een inleiding ...

Lees meer

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.