# Nieuws # Wonen, water, energie

Mensen in armoede zijn al klimaatbewust, uit pure noodzaak

28/02/2019

Mensen in armoede houden hun ecologische voetafdruk nu al zo klein mogelijk, uit pure noodzaak. Tegelijk staan ze voor een aantal drempels waar ze zelf te weinig vat op hebben. Wie in een slecht geIsoleerde huurwoning leeft, krijgt zijn ...

Lees meer
# Nieuws

Projectoproep Welzijnszorg

28/02/2019

Welzijnszorg geeft tot ongeveer €5.000 steun per jaar aan. Wie graag kans maakt op een financieel duwtje in de rug, kan nog tot midden april een aanvraag indienen. Steun kan gaan naar organisaties die op een intensieve manier willen samenwerken met W ...

Lees meer
# Nieuws

Stel je kandidaat voor de Prijs Armoede Uitsluiten van Welzijnszorg

28/02/2019

Welzijnszorg reikt elk jaar de Prijs Armoede Uitsluiten uit. Daarmee wil men organisaties in de kijker zetten die zich op een bijzondere manier engageren in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting. Uit de inzendingen worden twaalf ...

Lees meer
# Nieuws

Studiedag onbetaalde facturen bij zorginstellingen: 21 maart in Brussel

28/02/2019

Zorgnet-Icuro, de koepel van christelijke zorginstellingen, deed een onderzoek naar het invorderingsbeleid van die instellingen. Hoe gaan zij om met onbetaalde facturen en, meer specifiek, hoe verloopt de communicatie naar kwetsbare groepen, onder ...

Lees meer
# Nieuws

Artikel 23: stem op onze prioriteiten!

21/02/2019

Hart Boven Hard en Tam Tam voeren samen campagne rond de sociale grondrechten, vervat in artikel 23. Momenteel houden zij een grote bevraging over welke voorstellen rond artikel 23 de echte topprioriteiten moeten worden richting de verkiezingen ...

Lees meer
# Nieuws

Innovatieve projecten rond betaalbaar wonen voor mensen in armoede

21/02/2019

Betaalbaar wonen blijft een grote uitdaging voor veel mensen in armoede. Er blijft een groot tekort aan kwaliteitsvolle en betaalbare woningen en de wachtlijsten in de sociale huisvesting blijven groeien. Het Fonds Barones Monique Van Oldenzeel tot ...

Lees meer
# Nieuws

Koffie + Coaching voor lokale netwerken vrijetijdsparticipatie

21/02/2019

Demos voorziet de komende maanden extra ondersteuning voor lokale netwerken die een nieuwe nota vrijetijdsparticipatie willen indienen. In maart en april staan vijf regionale momenten ‚'Koffie + Coaching‚' gepland om bestaande lokale netwerken een duw ...

Lees meer
# Nieuws

Praktijktafel (Door)start voor je lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie: 29 maart in Mechelen

21/02/2019

Lokale netwerken die een nieuwe afsprakennota 'vrijetijdsparticipatie voor mensen in armoede' willen indienen, kunnen op vrijdag 29 maart in Mechelen de praktijktafel van Demos bijwonen over de (door)start van lokale netwerken. Er is een inleiding ...

Lees meer
# Nieuws # Gezondheid

#komafmetarmoede: Maak werk van inkomens boven de armoedegrens en betaalbare woningen

16/02/2019

Meer dan 300 mensen uit alle hoeken van Vlaanderen en uit verschillende verenigingen en organisaties zijn vandaag samen gekomen om #komafmetarmoede centraal te zetten. Zij hebben hun steun al toegezegd via meer dan 50 videootjes op de facebook van ...

Lees meer
# Nieuws

Bindkracht-vorming: opgroeien en opvoeden in armoede

15/02/2019

Kinderen die opgroeien in gezinnen in armoede zijn een kwetsbare doelgroep. Hoe versterk je ouders in hun moeder- of vaderrol? Hoe doe je recht aan het belang van de kinderen? Een zoektocht in dialoog met trainer, coaches en cursisten. Data: 23 ...

Lees meer
# Nieuws

Evaluatie Startdag

15/02/2019

Wij waren heel tevreden met de opkomst en jullie enthousiasme tijdens de Startdag, maar waren jullie dat ook? Vul ons evaluatieformulier in en zorg er mee voor dat de Startdag 2020 nog warmer, inspirerender en boeiender wordt dan de editie 2019! ...

Lees meer
# Nieuws

Inspiratiemoment brugfigurenproject Eeklo: 20 maart

15/02/2019

In Eeklo zijn ze al even aan de slag met brugfiguren. Tijd voor een stand van zaken en uitwisseling met wie interesse heeft in het project of er zelf mee aan de slag wil. In vier workshops willen Wijkcentrum De Kring en partners het gesprek aangaan ...

Lees meer
# Nieuws

Onze 10 prioriteiten voor de verkiezingen

15/02/2019

De Vlaamse, federale en Europese verkiezingen komen steeds dichterbij. Op 26 mei trekken we alweer naar de stembus. Na de algemene vergadering hebben wij verder gewerkt rond onze tien prioriteiten. Deze tien prioriteiten willen we minstens ...

Lees meer
# Nieuws

Projecten leesbevordering: deadline 15 april

15/02/2019

Voor projecten leesbevordering die lopen vanaf juli 2019 is de deadline om in te dienen 15 april. Meer info vind je hier.

Lees meer
# Nieuws

Vorming voor vrijwilligers van verenigingen: 16 maart

15/02/2019

Het Netwerk tegen Armoede organiseert een boeiende dag vorming voor vrijwilligers van onze verenigingen waar armen het woord nemen. Volgende vragen komen aan bod: Hoe kijken we naar armoede? En wat is structurele armoedebestrijding volgens ...

Lees meer
# Nieuws

Zorginspectie: nieuw toezichtsdecreet vanaf 1 januari 2019

15/02/2019

De zorginspectie controleert zorg- en welzijnsvoorzieningen in Vlaanderen om de kwaliteit van de zorg te garanderen. In het verleden was er soms onduidelijkheid over wat er tijdens inspectie wel of niet was toegestaan. Daarom werd er een nieuw ...

Lees meer
# Nieuws # Onderwijs

12 maart: Kinderen zonder wettig verblijf - Dialoogmoment met onderwijs

14/02/2019

Niet alle kinderen krijgen dezelfde kansen op school. Enkele Brusselse ouders zonder wettig verblijf gaan hier graag over in dialoog. Hun bekommernis: ervoor zorgen dat de maatschappelijke uitsluiting waar ze dagelijks mee geconfronteerd worden, ...

Lees meer
# Nieuws # Wonen, water, energie

Stijging sociale tarieven duwt mensen in armoede kopje onder

11/02/2019

De door de Creg (federale energieregulator) aangekondigde stijging van het sociaal tarief dreigt veel mensen in armoede definitief kopje onder te duwen. Het tarief voor elektriciteit zou met 22 % stijgen, voor gas met maar liefst 28 %, wat gemiddeld ...

Lees meer
# Nieuws

Evaluatie Startdag

08/02/2019

Wij waren heel tevreden met de opkomst en jullie enthousiasme tijdens de Startdag, maar waren jullie dat ook? Vul ons evaluatieformulier in en zorg er mee voor dat de Startdag 2020 nog warmer, inspirerender en boeiender wordt dan de editie 2019! ...

Lees meer
# Nieuws

Publieksevent DIVA's: 19 maart in Leuven

08/02/2019

Op een aantal locaties in Vlaanderen werken vrouwen uit een etnisch-culturele vereniging en een KVLV-groep samen rond armoede en maatschappelijke uitsluiting bij vrouwen met een migratieachtergrond. Doel is om vrouwen te versterken en een stem te ...

Lees meer
# Nieuws # Gezondheid

VN-Kinderrechtencomité wijst ons land op tekorten in strijd tegen kinderarmoede

07/02/2019

Het VN-kinderrechtencomité wijst ons land in haar nieuwste rapport op een aantal pijnpunten in de strijd tegen kinderarmoede. Het rapport gaat na in welke mate België zijn verplichtingen nakomt in het kader van het kinderrechtenverdrag. Dat bevat o ...

Lees meer
# Nieuws # Wonen, water, energie

Nieuw huurgarantiefonds is stap in de goede richting

06/02/2019

Om uithuiszettingen tegen te gaan en tegelijkertijd verhuurders te beschermen tegen wanbetaling, wil de Vlaamse regering het huurgarantiefonds grondig aanpassen. Het huurgarantiefonds bestaat sinds 2014 maar bleek een maat voor niets. Het Netwerk ...

Lees meer
# Nieuws # Hulp- en dienstverlening

Klimaatbeleid en sociaal beleid zijn wel degelijk te verzoenen

02/02/2019

De kosten van het klimaatbeleid worden op een asociale manier verdeeld. Subsidies voor elektrische wagens of voor energiezuinige woningrenovaties, ze gaan hoofdzakelijk naar wie zo'n investering ook zonder steun zou kunnen doen. Mensen met een laag ...

Lees meer
# Nieuws

Digitale uitsluiting

01/02/2019

De Koning Boudewijnstichting heeft een tweede projectoproep rond armoede gelanceerd, met als thema ‚'Digitale uitsluiting‚'. De oproep wil projecten ondersteunen die de toegang tot digitale media en het gebruik en de kennis ervan willen bevorderen bij ...

Lees meer
# Nieuws

Forum over toekomst sociale zekerheid op 28 februari in Brussel

01/02/2019

Naar aanleiding van 75 jaar sociale zekerheid organiseert de FOD Sociale Zekerheid twee fora. Een eerste vindt plaats op 28 februari bij de FOD in Brussel en focust op ‚'Een adequate sociale zekerheid voor de laaggeschoolde bevolking in een k ...

Lees meer
# Nieuws

Nieuwe regels voor nieuwe huurovereenkomsten

01/02/2019

Sinds 1 januari is het nieuwe huurdecreet van toepassing, met een aantal belangrijke wijzigingen, waaronder de verhoging van de huurwaarborg van 2 naar 3 maand en aanpassingen van de opzegregelingen. De nieuwe decreet is enkel van toepassing voor ...

Lees meer
# Nieuws

Intervisie voor werkers rond zelfzorg: omgaan met stress en overbevraging

29/01/2019

Werkers van verenigingen zijn van harte uitgenodigd op de intervisie van maandag 25 februari 2019 Op vraag van de deelnemers uit vorige intervisies buigen we ons deze keer op het thema ‚'Zelfzorg: Hoe ga je als werker om met overbevraging en s ...

Lees meer
# Nieuws

Juridische info en advies over vluchtelingen, asielzoekers, mensen zonder wettig verblijf, ...

29/01/2019

Heel wat verenigingen krijgen steeds meer vluchtelingen, asielzoekers of mensen zonder wettig verblijf over de vloer. Hun situatie is vaak complex, de procedures waar ze in zitten evenzeer. Het is niet altijd duidelijk wat hun precieze rechten zijn. ...

Lees meer
# Nieuws

#komafmetarmoede: 16 februari in Brussel

29/01/2019

Vanuit Decenniumdoelen, waar het Netwerk tegen Armoede deel van uitmaakt, worden voorstellen vanuit verschillende sociale en armoedeorganisaties gebundeld om de strijd aan te binden met armoede. Op 16 februari, tijdens een groot startmoment, worden ...

Lees meer
# Nieuws

Overlegdag: vernieuwde dienstverlening VDAB en schulden (21 februari bij Netwerk)

29/01/2019

Onze volgende overlegdag met verenigingen vindt plaats op donderdag 21 februari 2019 bij Netwerk tegen Armoede (Aroma-gebouw, Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel). We starten met onthaal vanaf 9u30. De werkgroepen gaan door van 10u tot 12u30. Jullie ...

Lees meer

Volg ons


Blijf op de hoogte

Schrijf je hier in voor de nieuwsbrief

Steun ons nu

Uw steun helpt mensen om een toekomst uit te bouwen en de strijd aan te binden met armoede en sociale uitsluiting. Help mensen in armoede zichzelf te helpen.

Steun ons
Deze website maakt gebruik van cookies om uw gebruikersgemak te verbeteren.
Ik ga akkoord.  Lees meer.